Cilt 8, Sayı 3

Aralık 2018
(16) Özgün Araştırma, (1) Editöre Mektup, (1) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Mental Motor Retarde Çocuklarda Hepatit A ve B Sıklığı
 • Nafiye Urgancı
 • İhsan Kafadar
J Acad Res Med 2018; 8: 125-128 DOI: 10.5152/jarem.2018.1696
Tension-Free Vajinal Tape Başarısızlığını Etkileyen Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
 • Ceyhun Cenk
 • Aysu Akça
 • Nadiye Dugan
 • Berna Arslan Çetin
J Acad Res Med 2018; 8: 129-132 DOI: 10.5152/jarem.2018.1899
Pilonidal Sinüs Tedavisinde Minimal Cerrahi Eksizyon Sonrası Kristalize Fenol Uygulamasının Flep Tamiri ile Karşılaştırılması
 • Doğan Gönüllü
 • Mehmet Lari
 • A. Serkan Ilgun
 • A. Muzaffer Er
 • Zeki Öner
 • Metin Keskin
 • Ferda Nihat Koksoy
J Acad Res Med 2018; 8: 133-137 DOI: 10.5152/jarem.2018.1938
Nadir Görülen Bir Patoloji "İntramedüller Spinal Metastaz"; Tek Bir Sağlık Merkezinde Beş Hastalık Klinik Bir Seri
 • Yener Akyuva
 • Neşe Karadağ
 • Çağatay Önal
J Acad Res Med 2018; 8: 138-146 DOI: 10.5152/jarem.2018.1951
Periton Diyalizi Hastalarında ADMA Düzeyi ile Kardiyovasküler Parametreler Arasındaki İlişki: Bir Biyoimpedans Çalışması
 • Abdullah Şumnu
 • Egemen Cebeci
 • Savaş Öztürk
 • Meltem Gürsu
 • Ergün Kasapoğlu
 • Oktay Özkan
 • Alper Gümüş
 • Ahmet Gürdal
 • Serhat Karadağ
 • Abdulbaki Kumbasar
 • Rümeyza Kazancıoğlu
J Acad Res Med 2018; 8: 147-152 DOI: 10.5152/jarem.2018.1998
Türk Toplumundaki Kronik Bakteriyel Prostatitin Etiyolojisi
 • Ersan Arda
 • Basri Çakıroğlu
 • Mehmet Gürkan Arıkan
 • Ramazan Gözüküçük
J Acad Res Med 2018; 8: 153-156 DOI: 10.5152/jarem.2018.2000
Fleksibl Sistoskopide Lidokainli Üretral Jel ile Lidokainli Jel-İntramusküler Diklofenak Kombinasyonunun Analjezik Etkinliğinin Karşılaştırılması
 • Arif Özkan
 • Nusret Can Çilesiz
 • Arif Kalkanlı
 • Kadir Ömür Günseren
 • Özkan Onuk
 • Aydın İsmet Hazar
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
J Acad Res Med 2018; 8: 157-160 DOI: 10.5152/jarem.2018.2056
Uzun Atlama Sırasında Görülen Diz Çevresi Yaralanmalarının Retrospektif Olarak Değerlendirmesi
 • Mustafa Çağlar Kır
 • Mehmet Taner Özdemir
J Acad Res Med 2018; 8: 161-166 DOI: 10.5152/jarem.2018.2062
Prostat Biyopsisi Sonrası Görülen Erektil Disfonksiyon ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Aydın İsmet Hazar
 • Nusret Can Çilesiz
J Acad Res Med 2018; 8: 167-170 DOI: 10.5152/jarem.2018.2066
Prematüre Bebeklerde Retinopati Gelişimine Etki Eden Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Filiz Gül
 • Ali Bülbül
J Acad Res Med 2018; 8: 171-176 DOI: 10.5152/jarem.2018.2084
Primer Vezikovajinal Fistülün Mesane Mukozal Flep Onarımı ile Tedavisi
 • Aydın İsmet Hazar
 • Özkan Onuk
 • Arif Özkan
 • Gülay Kır
 • Nusret Can Çilesiz
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2018; 8: 177-181 DOI: 10.5152/jarem.2018.2131
Canlı Donör Karaciğer Naklinde Karaciğer Yağlanma Değerlendirilmesi: IDEAL MR ile BT’nin Karşılaştırılması
 • Onur Levent Ulusoy
 • Sezgi Barlas
 • Ayşegül Öz
 • Bedriye Koyuncu Sökmen
 • Sadık Server
J Acad Res Med 2018; 8: 182-185 DOI: 10.5152/jarem.2018.2165
Maksillektomi Defektlerinde Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve Steriolitografi Kullanılarak Üretilen Obturatör Bulblarının Doğruluğunun Değerlendirilmesi: Ex Vivo Çalışma
 • Sema Murat
J Acad Res Med 2018; 8: 186-190 DOI: 10.5152/jarem.2018.2188
Larenks Kanserinin Lokal Özellikleri ile Boyun Metastazlarının İlişkisi
 • Yusuf Aydın
 • Ceki Paltura
 • Fatih Tetik
 • Elife Kımıloğlu
 • Mehmet Külekçi
J Acad Res Med 2018; 8: 191-197 DOI: 10.5152/jarem.2018.2304
Larengeal Lökoplazide Klinik Analiz ve Risk Faktörleri
 • Fatih Tetik
 • Meltem Esen Akpınar
 • Eymen Oruç
 • Irmak Uçak
 • Berna Uslu Coşkun
J Acad Res Med 2018; 8: 198-202 DOI: 10.5152/jarem.2018.2318
Farklı Yaş Gruplarında Medial Menisküs Yırtıklarının İnsidansı
 • Ceylan Çolak
 • Subhas Naveen
 • Jennifer Bullen
 • Hakan İlaslan
J Acad Res Med 2018; 8: 203-206 DOI: 10.5152/jarem.2018.2420

Editöre Mektup

Kompanse Kalp Yetmezlikli Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi Artmıyor Olabilir
 • Cengiz Beyan
 • Esin Beyan
J Acad Res Med 2018; 8: 207-209 DOI: 10.5152/jarem.2018.2153

Diğer

8. Cilt Dizini
J Acad Res Med 2018; 8: 0-0

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form