Cilt 7, Sayı 1

Nisan 2017
(6) Özgün Araştırma, (4) Olgu Sunumu, (1) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Ömer N. Develioğlu
J Acad Res Med 2017; 7: 0-0

Özgün Araştırma

Kronik Hastalarda Sağlık Yönetimi ve İran’da Sağlık Yönetimi Modeli Dizaynı Hakkında Karşılaştırmalı Çalışma
 • Monika Motaghi
 • Leila Riahi
 • Irvan Masoodi Asl
 • Hossein Akbari
J Acad Res Med 2017; 7: 1-6 DOI: 10.5152/jarem.2017.1067
Alt Üriner Sistem Şikayetleri Olan Kadın Hastalarda Artan Sıklığı ile Akılda Tutulması Gereken Etiyolojik Faktör Olarak Mesane Taşları
 • Mustafa Gürkan Yenice
 • Selçuk Şahin
 • Mithat Ekşi
 • Feyzi Arda Atar
 • Kamil Gökhan Şeker
 • Volkan Tuğcu
J Acad Res Med 2017; 7: 7-10 DOI: 10.5152/jarem.2016.1082
Üreter Obstrüksiyonuna Bağlı Oksidatif Stres ve Tadalafil
 • Selma Cırrık
 • Sema Nur Ayyıldız
 • Erdal Benli
 • Ali Ayyıldız
 • Tevfik Noyan
 • Rüştü Cankon Germiyanoğlu
 • Abdullah Çırakoğlu
J Acad Res Med 2017; 7: 11-15 DOI: 10.5152/jarem.2017.1109
Biomass Maruziyeti Olan Kadın Olgularda Pulmoner Arter Basıncının Değerlendirilmesi
 • Zehra Dilek Kanmaz
 • Elif Özülkü
 • Esin Yentürk
 • Gülfidan Aras
 • Esin Tuncay
 • Abdüssamet Gülsüm
J Acad Res Med 2017; 7: 16-20 DOI: 10.5152/jarem.2016.1176
Robotik Radikal Prostatektomi Sonrası Kontinansı Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Analizi
 • Buğra Doğukan Törer
 • Mithat Ekşi
 • Taner Kargı
 • Doğukan Sökmen
 • Abdulmuttalip Şimşek
 • İsmail Evren
 • Selçuk Şahin
 • Volkan Tuğcu
J Acad Res Med 2017; 7: 21-25 DOI: 10.5152/jarem.2017.1178
Periferik Vestibüler Hastalıklarda o-VEMP ve v-HIT Test Sonuçlarının Kalorik Test Sonuçları İle Karşılaştırılması
 • Ali Özdek
 • Kemal Keseroğlu
 • Serap Er
 • Selim Ünsal
 • Mehmet Gündüz
J Acad Res Med 2017; 7: 26-31 DOI: 10.5152/jarem.2017.1219

Olgu Sunumu

Uyuşturucu Madde Kullanımına Bağlı Akut Böbrek Hasarı: Olgu Serisi
 • Dede Şit
 • Hasan Kayabaşı
 • Ferdi Karagöz
 • Yasemin Aker Karagöz
 • Arif Savaş
J Acad Res Med 2017; 7: 32-35 DOI: 10.5152/jarem.2017.988
Kondromalazi Patella Tedavisinde PRP (Platelet-Rich Plasma) Enjeksiyonunun Etkinliği
 • Volkan Subaşı
J Acad Res Med 2017; 7: 36-38 DOI: 10.5152/jarem.2017.1099
Geniş QRS Taşikardi ile Başvuran Kalp Pilinin Tükenmesi: Runaway Pacemaker
 • Özgür Kaplan
 • Ertan Aydın
 • Sabri Demircan
J Acad Res Med 2017; 7: 39-41 DOI: 10.5152/jarem.2017.1180
Intrauterin Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Maruziyeti
 • Selma Aktaş
 • Leman Tuba Karakurt
 • Seda Geylani Güleç
J Acad Res Med 2017; 7: 42-44 DOI: 10.5152/jarem.2016.1256

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form