Cilt 3, Sayı 3

Aralık 2013
(5) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu, (3) Diğer, (1) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Barış NUHOĞLU
J Acad Res Med 2013; 3: 0-0

Özgün Araştırma

Medial İnvolusyonel Ektropiyonlarda Modifiye Lazy-T Tekniğinin Etkinliği
 • Fadime Nuhoğlu
 • Fatma Esin Özdemir
 • Yeliz Acar
 • Kadir Eltutar
J Acad Res Med 2013; 3: 93-96 DOI: 10.5152/jarem.2013.339
Obez Hastaların Tedavisinde İntragastrik Balonun Etkinliği: Retrospektif Klinik Çalışma
 • Kemal Peker
 • Arda Işık
 • Orhan Çimen
 • Levent Demirtaş
 • Ufuk Kuyrukluyıldız
J Acad Res Med 2013; 3: 97-99 DOI: 10.5152/jarem.2013.412
İzole Penetran Flank Yaralanmalarına Yaklaşım
 • Doğan Gönüllü
 • M.B.Can Balcı
 • Mehmet Gedik Lari
 • Muzaffer Er
 • Ferda Nihat Köksoy
J Acad Res Med 2013; 3: 100-102 DOI: 10.5152/jarem.2013.388
Çocuklarda Üst ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Antibiyotik Direnci
 • Esma Akkoyun Bilgi
 • Nevriye Gönüllü
 • Ömer Küçükbasmacı
 • Serdar Altınkum
 • Müzeyyen Mamal Torun
 • Nuri Kiraz
J Acad Res Med 2013; 3: 103-107 DOI: 10.5152/jarem.2013.1590
İntraüretral Prilokain Fleksibl Sistoskopi Yapılan Erkek Hastalarda Etkili Anestezi Sağlar: Prospektif Randomize Klinik Çalışma
 • Erdal Alkan
 • Oğuz Özkanlı
 • Alpaslan Yüksel
 • Murad Başar
 • Derya Balbay
J Acad Res Med 2013; 3: 108-111 DOI: 10.5152/jarem.2013.360

Olgu Sunumu

Kranial Çökme Kırığı Sonucu Gelişen Düşük Ayak; İki Olgu Sunumu
 • Aydın Canpolat
 • Türker Karancı
 • Osman Akdemir
 • Hakan Duman
 • Şahin Yüceli
 • Harun Mehmet Özlü
J Acad Res Med 2013; 3: 112-115 DOI: 10.5152/jarem.2013.302
Burkitt Lenfoma Benzeri Nodüler Diffüz Atipik Lenfoid İnfiltrasyon: Olgu Sunumu
 • Öner Çelik
 • Altay Ateşpare
 • Zerrin Boyacı
 • Neşe Yener
 • Çetin Vural
J Acad Res Med 2013; 3: 116-118 DOI: 10.5152/jarem.2013.308
İnsan Parvovirus B19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Akut Miyelomonositik Lösemi Olgusu: Parvovirus B19- Lösemi İlişkisinde Yeni Gelişmelerin Değerlendirilmesi
 • Öner Özdemir
 • Ali Furkan Çetin
 • Çetin Timur
 • Behzat Özkan
J Acad Res Med 2013; 3: 119-122 DOI: 10.5152/jarem.2013.273
Eş Zamanlı Kolorektal Karsinom ve Ekinokok Hastalığı: İki Olgu Sunumu
 • Kemal Peker
 • Abdullah İnal
J Acad Res Med 2013; 3: 123-125 DOI: 10.5152/jarem.2013.341
Bir Özofageal Fibro-Vasküler Polip Olgusu
 • Yunus Topal
 • Doğan Gönüllü
 • Ferda Nihat Köksoy
J Acad Res Med 2013; 3: 126-128 DOI: 10.5152/jarem.2013.250

Diğer

YAZAR DİZİNİ
J Acad Res Med 2013; 3: 0-0
HAKEM LİSTESİ
J Acad Res Med 2013; 3: 0-0
KONU DİZİNİ
J Acad Res Med 2013; 3: 0-0

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form