Cilt 10, Sayı 2

Ağustos 2020
(15) Orijinal Araştırma, (5) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Orijinal Araştırma

Lomber Disk Cerrahisinde Bir Doz Profilaktik Antibiyotik Kullanılmasının Spondilodiskit Gelişimine Etkisi
 • Furkan Diren
 • Mehmet Bülent Onal
 • Halil Can
 • Atilla Kırcelli
J Acad Res Med 2020; 10: 106-110 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2333
Farklı Kan Toplama Tüplerinde Digoksin Seviyeleri ve Stabilitesi
 • Fatma Demet Arslan
 • İnanç Karakoyun
 • Banu İşbilen Başok
 • Hatice Solmaz
 • Merve Zeytinli Aksit
 • Anıl Baysoy
 • Can Duman
J Acad Res Med 2020; 10: 111-116 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2597
Yoğun Bakımdaki Yaşlı Hastalarda Vitamin D Önemli Midir?
 • Muhammed Murat Kurnaz
 • Sevgi Kesici
 • Ülkü Aygen Türkmen
J Acad Res Med 2020; 10: 117-121 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2865
Video ile Bilgi Verilmesinin Total Diz Protezi Operasyonu Hastalarında Preoperatif Anksiyete Düzeyine Etkisi
 • Onur Baran
 • Cengiz Mordeniz
 • Makbule Cavidan Arar
 • Mustafa Günkaya
J Acad Res Med 2020; 10: 122-128 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2389
Papiller Tiroid Karsinomunda Süpero-inferiyor Tiroidektomi Tekniği: İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu ile On Üç Olgunun Ön Sonuçları
 • Ahmet Serkan İlgün
 • Kadir Çağdaş Kazıkdaş
J Acad Res Med 2020; 10: 129-132 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2952
Revizyon Diz Artroplasti Ameliyatlarında Maliyet Analizi: Türkiye’de Eğitim Araştırma Hastanesi Çalışması
 • Ferdi Dırvar
 • Sevda Uzun Dırvar
 • Timur Yıldırım
 • Ömer Cengiz
 • Mehmet Ali Talmaç
J Acad Res Med 2020; 10: 133-137 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.2767
Sinüs Timpani İnvazyonu Olan ve Olmayan Kolesteatoma Hastalarında Klinik Özelliklerin ve İntraoperatif Bulguların Karşılaştırılması
 • Deniz Baklacı
 • İsmail Güler
 • İhsan Kuzucu
 • Rauf Oğuzhan Kum
 • Müge Özcan
J Acad Res Med 2020; 10: 138-142 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.2948
İnvaziv Lobüler Meme Kanserinde Florodeoksiglukoz-Pozitron Emisyon Tomografisi Geç Görüntülemenin Tanıya Katkısı ve Histopatoloji ile Korelasyon
 • Fikri Okan Falay
 • Hülya Seymen
J Acad Res Med 2020; 10: 143-148 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3145
HPV Testinin Kadınlardaki Anksiyete, Duygu Durum ve Depresyon Üzerine Etkileri
 • Sakine Betül Uzun
 • Önder Sakin
 • Çetin Hüseyin
 • Engin Ersin Şimsek
J Acad Res Med 2020; 10: 149-154 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3106
Değişik Sinyal Gürültü Oranlarında Konuşmayı Ayırt Etme Performansının Serbest Alanda Değerlendirilmesi
 • Zahra Polat
 • Ahmet Ataş
J Acad Res Med 2020; 10: 155-159 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3268
Üriner İnkontinansı Olan Premenopozal Dönemdeki Kadınlarda Cinsel Disfonksiyon Araştırılması
 • Ali Eroğlu
 • Muammer Aydın
 • Özkan Onuk
 • Nusret Can Çilesiz
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2020; 10: 160-165 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3081
Akut Koroner Sendromu Bulunan Obez Türk Hastalarda Leptin, Rezistin ve PPAR-Gama Gen Varyantlarının Etkileri
 • Akif Arat
 • Ümit Yılmaz
 • Nesibe Yılmaz
 • Osman Fazlıoğulları
 • Faruk Çelik
 • Cem Başaran
 • Ümit Zeybek
J Acad Res Med 2020; 10: 166-174 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.2931
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Egzersiz Toleransı ile Egzersize Kardiyak Yanıt Ölçütleri ve Serum Belirteçlerinin Karşılaştırılması
 • Pınar Mutlu
 • N. Arzu Mirici
J Acad Res Med 2020; 10: 175-179 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.2556
Akut İzole Unilateral Talamik Enfarktların Difüzyon Ağırlıklı Görüntülemede Topografik Değerlendirmesi
 • Sebahat Nacar Doğan
J Acad Res Med 2020; 10: 180-184 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3442
Ses Problemi Yaşayan Çağrı Merkezi Çalışanlarında Ses Terapisinin Etkililiği
 • Maral Yeşilyurt
 • Kürşat Yelken
J Acad Res Med 2020; 10: 185-188 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3600

Olgu Sunumu

Servikal Lipoleiomyom: Olgu Sunumu
 • Veli Mihmanlı
 • Ali Emre Atik
J Acad Res Med 2020; 10: 189-191 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2785
Kronik Maraş Otu Kullanan Hastada Gözlenen Akut Böbrek Yetmezliği Olgusu
 • Serhat Soylu
 • Ümran Yaman
 • Ülkü Aygen Türkmen
 • İlkay Anaklı
J Acad Res Med 2020; 10: 192-194 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2620
Gastrointestinal Sistem Bulguları Olan, Gastrointestinal Sistem Dışı Malignite Tanılı Olgular; Olgu Serisi
 • Nafiye Urgancı
 • Reyhan Gümüştekin
 • Bahar Genç
 • Z. Yıldız Yıldırmak
J Acad Res Med 2020; 10: 195-199 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.2900
Anjiyolipoma Benzeyen Atipik Lipomatöz Tümör/İyi Diferansiye Liposarkom
 • İsmail Saygın
 • Sevdegül Mungan
 • Emel Çakır
J Acad Res Med 2020; 10: 200-203 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3301
Mukopolisakaridozlar Uyku ve Konuşma Bozukluklarının Bir Nedeni midir?
 • Nafiye Urgancı
 • Derya Kalyoncu
 • Reyhan Gümüştekin
J Acad Res Med 2020; 10: 204-207 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3255

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form