Editörden

EDİTÖRDEN
J Acad Res Med 2019; 9: 0-0
EDİTÖRDEN
 • Ömer N. DEVELİOĞLU
J Acad Res Med 2017; 7: 0-0
Editörden
 • Ömer N. Develioğlu
J Acad Res Med 2017; 7: 0-0
Editörden
 • Ömer Necati Develioğlu
J Acad Res Med 2016; 6: 0-0
Editörden
 • Barış NUHOĞLU
J Acad Res Med 2013; 3: 0-0

Özgün Araştırma

Lomber Disk Cerrahisinde Bir Doz Profilaktik Antibiyotik Kullanılmasının Spondilodiskit Gelişimine Etkisi
 • Furkan Diren
 • Mehmet Bülent Önal
 • Halil Can
 • Atilla Kırcelli
J Acad Res Med 2019; 9: 1-6 DOI: 10.5152/jarem.2018.2333
Yenidoğan Konvülziyonlarının Etyolojisi ve Tedavi Uygulamaları
 • Duygu Besnili Acar
 • Ali Bülbül
 • Sinan Uslu
 • İlkay Özmeral Odabaşı
 • Bülent Güzel
J Acad Res Med 2019; 9: 1-5 DOI: 10.5152/jarem.2019.1883
Kronik Hastalarda Sağlık Yönetimi ve İran’da Sağlık Yönetimi Modeli Dizaynı Hakkında Karşılaştırmalı Çalışma
 • Monika Motaghi
 • Leila Riahi
 • Irvan Masoodi Asl
 • Hossein Akbari
J Acad Res Med 2017; 7: 1-6 DOI: 10.5152/jarem.2017.1067
Yaşlı Hastalardaki Femur Boyun Kırıklarında Sementli ve Sementsiz Modüler Başlı Parsiyel Protezlerin Erken Dönem Fonksiyonel Sonuçlarının Karşılaştırılması
 • Devrim Özer
 • Osman Çimen
 • Ümit Selçuk Aykut
 • Hasan Doğruloğlu
 • Mehmet Bülent Balioğlu
 • Mehmet Akif Kaygusuz
J Acad Res Med 2012; 2: 1-5 DOI: 10.5152/jarem.2012.03
Orbital Dermoid Kistler
 • Fadime Nuhoğlu
 • Fatma Esin Özdemir
 • Yeliz Acar
 • Kadir Eltutar
J Acad Res Med 2011; 1: 1-3 DOI: 10.5152/jarem.2011.01
Tragal Perikondrium ve Temporal Kas Fasyası Kullanılan Tip 1 Timpanoplastilerde İşitme Sonuçları
 • Abdullah Dalgıç
 • Tolga Kandoğan
J Acad Res Med 2014; 4: 4-6 DOI: 10.5152/jarem.2014.470
Migrenli Hastalarda Homosistein Düzeyleri
 • Suna Özlem Mutlu Sarı
 • Fazilet Hız
 • Semra Bilge
 • Arif Çelebi
J Acad Res Med 2011; 1: 4-7 DOI: 10.5152/jarem.2011.02