Orijinal Araştırma

Romatizmal Hastalığı Olan Çocuklarda COVID-19 Aşılama Pratiği
 • Mehmet Yıldız
 • Fatih Haşlak
 • Aybüke Günalp
 • Amra Adrovic Yıldız
 • Sezgin Şahin
 • Kenan Barut
 • Özgür Kasapçopur
J Acad Res Med 2022; 12: 28-35 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.44127
Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastalarında Toraks Bilgisayarlı Tomografi Skoru Enflamatuvar Belirteçleri ve Hastalığın Şiddetini Yansıtabilir Mi?
 • Yasemin Kayadibi
 • Neşe Uçar
 • Mehmet Fatih Kaya
 • Okan Gürkan
 • Yeşim Namdar Akan
 • Berna Demirok
J Acad Res Med 2021; 11: 62-68 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3803
Koronavirüs Hastalığı-2019 Pandemi Hastanesinin Nöroşirürji Kliniğinde 3 Ay Boyunca Yapılan Ameliyatlar ve Koronavirüs Hastalığı-2019 Bulaşı Açısından Etkileri
 • Mert Şahinoğlu
 • Derya Karaoğlu Gündoğdu
 • Murat Ertaş
 • Fırat Yıldız
 • Ender Köktekir
 • Hakan Karabağlı
J Acad Res Med 2021; 11: 192-198 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.47966
COVID-19 Kaynaklı Mortalite Oranları ile Sosyodemografik Faktörlerin Karşılaştırması
 • Esra Keleş Peker
 • Güven Bektemur
 • Kürşad Nuri Baydili
 • Melek Aktaş
J Acad Res Med 2020; 10: 246-251 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3790

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form