Özgün Araştırma

Cerrahi Stresin Serum Prostat Spesifik Antijen Düzeyine Etkisi
 • Mehmet Karabakan
 • Binhan Kağan Aktaş
 • Süleyman Bulut
 • Cevdet Serkan Gökkaya
 • Cüneyt Özden
 • Mehmet Murat Baykam
 • Ali Memiş
J Acad Res Med 2015; 5: 22-24 DOI: 10.5152/jarem.2014.533
Evde Sağlık Hizmeti Kapsamındaki Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ve Tıbbi Durumları
 • Muhammed Mustafa Uzan
 • Memet Taşkın Eğici
 • Dilek Toprak
J Acad Res Med 2017; 7: 117-121 DOI: 10.5152/jarem.2017.1286
Prostat Adenokarsinomunda Caveolin-1 ve PSA'nın Karşılaştırılması
 • Özkan Onuk
 • Barış Nuhoğlu
 • Arif Özkan
 • Tuncay Taş
 • Nusret Can Çilesiz
 • Aydın İsmet Hazar
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
J Acad Res Med 2019; 9: 121-124 DOI: 10.5152/jarem.2019.2300

Orijinal Araştırma

Total PSA Değeri 2,5-10 ng/mL Aralığındaki Hastaların İdrar Sarkozin Değerleri Prostat Biyopsisi Gereksinimini Öngörebilir mi?
 • Onur Fikri
 • Nilhan Nurlu
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Ali Eroğlu
 • Memduh Aydın
 • Arif Kalkanlı
 • Cem Tuğrul Gezmiş
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2022; 12: 42-48 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.74046

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form