Orijinal Araştırma

Topikal Ebselen, Propolis ve Steroid Uygulamalarının Sıçanlarda Akut Radyodermatit Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması: Ön Sonuçlar
 • Işıl Akgün Demir
 • Selami Serhat Şirvan
 • Seyhan Hasçiçek
 • Canan Özdemir
 • Semra Karşıdağ
J Acad Res Med 2021; 11: 11-16 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3936
Akut İskemik İnmeli Hastalarda Trombolitik Tedavi Komplikasyonları ile Laboratuvar Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Mustafa Çalık
 • Derya Öztürk
J Acad Res Med 2022; 12: 36-41 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.32932
Sıçanlarda Penisilinle Oluşturulan Epileptiform Aktivite Üzerine Akut ve Kronik Metformin Tedavisinin Etkileri
 • Ümit Kılıç
 • Şerif Demir
 • Ersin Beyazçiçek
 • Özge Beyazçiçek
 • Hayriye Soytürk
J Acad Res Med 2022; 12: 87-98 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.25238
Acil Serviste Akut PTE Tanısı Alan Hastalarda Şok İndeksi, sPESI Skoru ve Sağ Ventrikül Disfonksiyonun Mortalite ile İlişkisi
 • Betül İşcan Er
 • Adem Melekoğlu
 • Ertuğrul Altınbilek
 • Derya Öztürk
J Acad Res Med 2023; 13: 131-137 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2023.16769
Tp-Te Aralığı ve Tp-Te/QT Oranı, ST Yükselmesiz Akut Miyokard Enfarktüsünde Koroner Arter Hastalığı Şiddetini Öngörmektedir
 • Aslan Erdoğan
 • Burcu Akyol
 • Eyüp Özkan
 • Mehmet Rasih Sonsöz
 • Yelda Saltan Özateş
J Acad Res Med 2022; 12: 143-149 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.52244
Akut Daksiyosistitin Mevsimsel Değişikliği
 • Elif Ertan Baydemir
 • Sibel İnan
 • Ümit Übeyt İnan
 • İsmet Doğan
J Acad Res Med 2023; 13: 160-163 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2023.55376
Akut Koroner Sendromu Bulunan Obez Türk Hastalarda Leptin, Rezistin ve PPAR-Gama Gen Varyantlarının Etkileri
 • Akif Arat
 • Ümit Yılmaz
 • Nesibe Yılmaz
 • Osman Fazlıoğulları
 • Faruk Çelik
 • Cem Başaran
 • Ümit Zeybek
J Acad Res Med 2020; 10: 166-174 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.2931
Akut İzole Unilateral Talamik Enfarktların Difüzyon Ağırlıklı Görüntülemede Topografik Değerlendirmesi
 • Sebahat Nacar Doğan
J Acad Res Med 2020; 10: 180-184 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3442
Hastanede Yatan Akut Gastroenteritli Çocuklarda Enteropatojenlerin Karşılaştırması
 • Merve Arslan
 • Melike Mercan Başpınar
 • Seda Geylani Güleç
 • Okcan Basat
J Acad Res Med 2021; 11: 211-218 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.73792
Primer Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Akut Koroner Sendrom Hastalarında PR Mesafesi Majör İstenmeyen Olayları Öngörmüştür: 3 Yıllık Takip Sonuçları
 • Ahmet Seyda Yılmaz
 • Göksel Çinier
 • Fatih Kahraman
 • Mustafa Çetin
 • Ömer Faruk Çırakoğlu
J Acad Res Med 2021; 11: 241-248 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.82473

Olgu Sunumu

Uyuşturucu Madde Kullanımına Bağlı Akut Böbrek Hasarı: Olgu Serisi
 • Dede Şit
 • Hasan Kayabaşı
 • Ferdi Karagöz
 • Yasemin Aker Karagöz
 • Arif Savaş
J Acad Res Med 2017; 7: 32-35 DOI: 10.5152/jarem.2017.988
Akut Divertikülit Sonrası Gelişen Sigmoido-Urako-Kutan Fistül
 • Can Balcı
 • Doğan Gönüllü
 • Mehmet Lari Gedik
 • İsmet Hazar
 • Elife Kımıloğlu
 • Ferda Nihat Köksoy
J Acad Res Med 2015; 5: 83-84 DOI: 10.5152/jarem.2015.639
Akut İnfantil Hemorajik Ödem Kliniğinin Seyri: İki Olgu Sunumu
 • Önder Kılıçaslan
 • Refika Yıldız
 • Muhammet Mesut Nezir Engin
 • Nursel Büyük
 • Ramazan Cahit Temizkan
 • Emin Özlü
 • Kenan Kocabay
J Acad Res Med 2019; 9: 111-114 DOI: 10.5152/jarem.2019.2074
İnsan Parvovirus B19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Akut Miyelomonositik Lösemi Olgusu: Parvovirus B19- Lösemi İlişkisinde Yeni Gelişmelerin Değerlendirilmesi
 • Öner Özdemir
 • Ali Furkan Çetin
 • Çetin Timur
 • Behzat Özkan
J Acad Res Med 2013; 3: 119-122 DOI: 10.5152/jarem.2013.273
Düşük Kalp Debisi Sendromuna Sekonder Akut Abdominal Aort Trombozu
 • Nihan Kayalar
 • Berk Özkaynak
 • Funda Gümüş
 • Bülent Mert
 • Hüseyin Kuplay
 • Adil Polat
 • Fatma Tuğba İlal Mert
 • Vedat Erentuğ
J Acad Res Med 2012; 2: 124-126 DOI: 10.5152/jarem.2012.30
Abdominal Aort Anevrizmasında Endovasküler Stent Yerleştirilmesi Sonrası Akut Aortik Oklüzyon: Olgu Sunumu
 • Hakan Bingöl
 • Mehmet Özülkü
 • Murat Günday
J Acad Res Med 2014; 4: 125-127 DOI: 10.5152/jarem.2014.486
Nokardiaya Bağlı Beyin Absesi ile Komplike Olan Wegener Granülomatozu Olgusu
 • Sevgi Şahin
 • Baran Balcan
 • Şafak Kızıltaş
 • Mehtap Aydın
J Acad Res Med 2016; 6: 126-128 DOI: 10.5152/jarem.2016.954
Çocuklarda Akut Batının Nadir Bir Nedeni: Segmental Omentum Torsiyonuna Bağlı Omental İnfarktüs
 • Ahmet Ali Tuncer
 • Nadire Tuncer
 • Salih Çetinkurşun
J Acad Res Med 2017; 7: 161-162 DOI: 10.5152/jarem.2017.1275
Kronik Maraş Otu Kullanan Hastada Gözlenen Akut Böbrek Yetmezliği Olgusu
 • Serhat Soylu
 • Ümran Yaman
 • Ülkü Aygen Türkmen
 • İlkay Anaklı
J Acad Res Med 2020; 10: 192-194 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2620

Özgün Araştırma

Erken Dönem Akut Solunum Sıkıntısı Sendromlu Hastalarda Metilprednizolon Tedavisinin Etkileri
 • Tuğba Bingöl Tanrıverdi
 • Emine Nursen Koltka
 • Hafize Gülşah Özcan
 • Esin Erdem
 • Melek Güra Çelik
J Acad Res Med 2018; 8: 34-38 DOI: 10.5152/jarem.2017.1528
Osteoporotik Kalça Kırıklarında Erken Akut Dönem - Düşmeden Ameliyathaneye
 • Figen Koçyiğit
 • Ersin Kuyucu
 • Merve Acar
 • Meltem Baydar
 • Mustafa Serinken
J Acad Res Med 2015; 5: 110-114 DOI: 10.5152/jarem.2015.758
Akut Lateral Patella Çıkığı Konservatif Tedavisi Sonuçları
 • Murat Gül
 • Engin Çetinkaya
 • Mehmet Özbey Büyükkuşçu
 • Osman Lapçin
 • Raşit Özcafer
J Acad Res Med 2017; 7: 140-143 DOI: 10.5152/jarem.2017.1447

Derleme

Yenidoğan Akut Böbrek Hasarı
 • Adil Umut Zübarioğlu
 • Ali Bülbül
 • Hasan Sinan Uslu
J Acad Res Med 2013; 3: 53-59 DOI: 10.5152/jarem.2013.15

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form