Özgün Araştırma

Lomber Disk Cerrahisinde Bir Doz Profilaktik Antibiyotik Kullanılmasının Spondilodiskit Gelişimine Etkisi
 • Furkan Diren
 • Mehmet Bülent Önal
 • Halil Can
 • Atilla Kırcelli
J Acad Res Med 2019; 9: 1-6 DOI: 10.5152/jarem.2018.2333
Tırnak Batması Cerrahi Tedavisinde Winograd Yöntemi ile Yapılan Kısmi Matriks Eksizyonu Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Olcay Güler
 • Mahir Mahiroğulları
 • Serhat Mutlu
 • Halis Çerçi
 • Ali Şeker
 • Harun Mutlu
J Acad Res Med 2014; 4: 7-11 DOI: 10.5152/jarem.2014.478
Laparoskopik Ürolojik Cerrahide Sütür Gerektiren Operasyonlar Ne Zaman Yapılmalı? Dört Farklı Operasyonun İlk Dört Yıllık Analizi
 • Göksel Bayar
 • Orhan Tanrıverdi
 • Mehmet Taşkıran
 • Umut Sarıoğulları
 • Hüseyin Acinikli
 • Kaya Horasanlı
 • Cengiz Miroğlu
J Acad Res Med 2013; 3: 8-13 DOI: 10.5152/jarem.2013.07
Kliniğimizde Yapılan Total Laparoskopik Histerektomi Operasyonlarının Değerlendirilmesi
 • Süleyman Salman
 • Yavuz Tahsin Ayanoğlu
 • Murat Bozkurt
 • Serkan Kumbasar
 • Berker Kavşi
 • Erkin Sertoğlu
 • Refika Genç Koyucu
J Acad Res Med 2015; 5: 10-13 DOI: 10.5152/jarem.2015.598
Kardiyopulmoner Bypass Isısının İnflamatuar Cevap ve Sonuçlar Üzerine Etkileri
 • Bora Farsak
 • Mehmet Öç
 • Funda Gümüş
 • Bahar Öç
 • Vedat Erentuğ
J Acad Res Med 2012; 2: 10-14 DOI: 10.5152/jarem.2012.05
Larinksin Farklı Organ Koruma Cerrahilerinin Ses Kalitesi Üzerine Etkisinin Algısal ve Akustik Yöntemlerle Karşılaştırılması
 • Fatma Esen Aydınlı
 • Ahmet Ataş
 • Şefik Hoşal
J Acad Res Med 2019; 9: 14-21 DOI: 10.5152/jarem.2019.2117
Primer Pterjiyum Cerrahi Tedavisinde Yeni Limbokonjonktival Felp Tekniği: Ön Bildiri
 • Fadime Nuhoğlu
 • Fatma Esin Özdemir
 • Kübra Sarıcı
 • Dilek Abul
J Acad Res Med 2015; 5: 17-21 DOI: 10.5152/jarem.2015.550
Robotik Radikal Prostatektomi Sonrası Kontinansı Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Analizi
 • Buğra Doğukan Törer
 • Mithat Ekşi
 • Taner Kargı
 • Doğukan Sökmen
 • Abdulmuttalip Şimşek
 • İsmail Evren
 • Selçuk Şahin
 • Volkan Tuğcu
J Acad Res Med 2017; 7: 21-25 DOI: 10.5152/jarem.2017.1178
Cerrahi Stresin Serum Prostat Spesifik Antijen Düzeyine Etkisi
 • Mehmet Karabakan
 • Binhan Kağan Aktaş
 • Süleyman Bulut
 • Cevdet Serkan Gökkaya
 • Cüneyt Özden
 • Mehmet Murat Baykam
 • Ali Memiş
J Acad Res Med 2015; 5: 22-24 DOI: 10.5152/jarem.2014.533
Diyabetik ve Nondiyabetik Hastalarda Katarakt Cerrahisi Sonrası Makula Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi
 • Özge Pınar Akarsu Açar
 • Ali Olgun
 • Erdem Ergen
 • Atila Gökçe Demir
 • Dilek Güven
J Acad Res Med 2019; 9: 32-37 DOI: 10.5152/jarem.2019.2108
Yeni Asferik Monofokal Göz İçi Lensin İmplantasyonun Takiben Klinik Sonuçları
 • Ulviye Yiğit
 • Ercan Çavuşoğlu
 • İ. Umut Onur
 • F. Selin Kaya
J Acad Res Med 2019; 9: 35-40 DOI: 10.5152/jarem.2019.2355
Radius Alt Uç Kırıklarının Volar Kilitli Plak ile Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar ve Cerrahi Öğrenme Eğrisi Arasındaki İlişki
 • Ayhan Kılıç
 • Serdar Kamil Çepni
 • Halil Polat
 • Ümit Çetin
 • Abdülkadir Polat
 • Atilla Sancar Parmaksızoğlu
J Acad Res Med 2011; 1: 38-43 DOI: 10.5152/jarem.2011.12
Punktum Stenozlarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
 • Fadime Nuhoğlu
 • Fatma Esin Özdemir
 • Yeliz Acar
 • Kadir Eltutar
J Acad Res Med 2011; 1: 49-51 DOI: 10.5152/jarem.2011.14
El Cerrahisi Kliniklerinde Sık Görülen Bir Kırık: Başparmak Metakarp Taban Kırıkları
 • Serkan Aykut
 • Furkan Yapıcı
 • Kahraman Öztürk
 • Mehmet Baydar
 • Ayşe Şencan
 • Fatih Arslanoğlu
J Acad Res Med 2018; 8: 63-66 DOI: 10.5152/jarem.2017.1589
Vestibüler Şvannom Hastalarında Mikrocerrahi Sonuçları: Retrospektif Klinik Çalışma
 • Halil Can
 • Müge Dolgun
 • Utku Özgen
 • Cengiz Gömleksiz
 • Furkan Diren
 • Aydın Aydoseli
 • Yavuz Aras
 • Altay Sencer
J Acad Res Med 2019; 9: 80-85 DOI: 10.5152/jarem.2019.2226
Mastoidektomi Uygulanan Hastalarda Tur Çalışmasının Oluşturduğu Titreşimin Fasiyal Sinir Motor Fonksiyonlarına Etkisi
 • Murat Topak
 • Ülgen Kökeş
 • Ceki Paltura
 • Ömer Necati Develioğlu
 • Erdem Çağlar
J Acad Res Med 2017; 7: 82-85 DOI: 10.5152/jarem.2017.1251
Kardiyak Miksomaların Tedavisinde Klinik ve Cerrahi Deneyimimiz: Erken ve Orta Dönem Sonuçlar
 • Hafize Yalınız
 • Uğur Göçen
 • Atakan Atalay
 • Şerafettin Demir
 • Vecih Keklik
 • Orhan Kemal Salih
J Acad Res Med 2013; 3: 84-87 DOI: 10.5152/jarem.2013.21
Anteromedial Portal Tekniği ile Tek Demet Anatomik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonuçlarımız
 • Engin Çetinkaya
 • Harun Mutlu
 • Umut Yavuz
 • Murat Gül
 • Ümit Çetin
 • Ufuk Özkaya
J Acad Res Med 2016; 6: 89-93 DOI: 10.5152/jarem.2015.883
Göz Kapağı Tümör Eksizyonu Sonrası Rekonstrüksiyon Tekniklerimiz: 147 Olgu ile Deneyimlerimiz
 • Fadime Nuhoğlu
 • Fatma Esin Özdemir
 • Dilek Abul
 • Kübra Sarıcı
J Acad Res Med 2014; 4: 97-101 DOI: 10.5152/jarem.2014.548
Sekonder Böbrek Tümörü Sıklığı, Böbreğe Metastatik Malignitede Cerrahi Tedavi: Klinik ve Patolojik Özellikler
 • Kadir Demir
 • Akif Türk
 • Ahmet Selimoğlu
 • Hasan Aslan
 • Osman Çelik
 • Alper Kafkaslı
J Acad Res Med 2014; 4: 111-114 DOI: 10.5152/jarem.2014.559
Daha Önce Açık Nefrolitotomi Yapılan Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Yapılması Güvenli midir?
 • Mehmet Taşkıran
 • Orhan Tanrıverdi
 • Umut Sarıoğulları
 • Göksel Bayar
 • Hüseyin Acınıklı
 • Kaya Horasanlı
 • Muammer Kendirci
 • Cengiz Miroğlu
J Acad Res Med 2012; 2: 113-116 DOI: 10.5152/jarem.2012.27
Pilonidal Sinüs Tedavisinde Minimal Cerrahi Eksizyon Sonrası Kristalize Fenol Uygulamasının Flep Tamiri ile Karşılaştırılması
 • Doğan Gönüllü
 • Mehmet Lari
 • A. Serkan Ilgun
 • A. Muzaffer Er
 • Zeki Öner
 • Metin Keskin
 • Ferda Nihat Koksoy
J Acad Res Med 2018; 8: 133-137 DOI: 10.5152/jarem.2018.1938
Nadir Görülen Bir Patoloji "İntramedüller Spinal Metastaz"; Tek Bir Sağlık Merkezinde Beş Hastalık Klinik Bir Seri
 • Yener Akyuva
 • Neşe Karadağ
 • Çağatay Önal
J Acad Res Med 2018; 8: 138-146 DOI: 10.5152/jarem.2018.1951
Primer Vezikovajinal Fistülün Mesane Mukozal Flep Onarımı ile Tedavisi
 • Aydın İsmet Hazar
 • Özkan Onuk
 • Arif Özkan
 • Gülay Kır
 • Nusret Can Çilesiz
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2018; 8: 177-181 DOI: 10.5152/jarem.2018.2131
Gelişimsel Kalça Displazili Çocuklarda Tedavi Yaşının ve Cerrahi Yöntemin Klinik ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
 • Hüseyin Yorgancıgil
 • Ahmet Aslan
 • Demir Demirci
 • Tolga Atay
J Acad Res Med 2016; 6: 177-182 DOI: 10.5152/jarem.2016.1024

Orijinal Araştırma

Vestibüler Schwanomalarda Cyberknife ile Stereyotaktik Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Lokal Tümör Kontrolünün ve Tedavinin Yan Etkilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Tanju Berber
 • Senar Günenç
 • Ferdi Aksaray
 • Sevil Çağıran Kılçıksız
J Acad Res Med 2020; 10: 10-15 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2536
Dev Lipomun Düşük Dereceli Liposarkomdan Ayırt Edilmesinde Radyolojik Bulguların Önemi ve En Uygun Cerrahi Tedavi Protokolü
 • Ömer Sofulu
J Acad Res Med 2022; 12: 15-20 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.30301
Kalça Kırığı Cerrahisinde Cerrahinin Zamanlamasının ve Anestezi Tekniğinin Hastane İçi Mortalite ve Hastanede Yatış Süresine Etkisi
 • Gülay Kır
 • Mehmet Buget
 • Kemalettin Koltka
 • Mustafa Çağlar Kir
 • Kamil Pembeci
J Acad Res Med 2020; 10: 82-87 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2076
Rektum Rezeksiyon Sonrası Gelişen Anastomoz Kaçaklarına Bağlı Perianastomotik Poşlara Yaklaşım
 • Okan Demiray
 • Samed Sayar
 • Ahmet Muzaffer Er
 • Aylin Hasanefendioğlu Bayrak
 • Doğan Gönüllü
J Acad Res Med 2021; 11: 102-106 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.32042
Lomber Disk Cerrahisinde Bir Doz Profilaktik Antibiyotik Kullanılmasının Spondilodiskit Gelişimine Etkisi
 • Furkan Diren
 • Mehmet Bülent Onal
 • Halil Can
 • Atilla Kırcelli
J Acad Res Med 2020; 10: 106-110 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2333
Nötrofil-lenfosit Oranı ve Trombosit-lenfosit Oranı Benign Endikasyonlar için Total Laparoskopik Histerektomi Sonrası Hastanede Kalış Süresini Öngörmede Enflamatuvar Belirteçler Olarak Kullanılabilir mi?
 • Fatma Ketenci Gencer
 • Semra Yüksel
J Acad Res Med 2022; 12: 108-115 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.70883
Papiller Tiroid Karsinomunda Süpero-inferiyor Tiroidektomi Tekniği: İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu ile On Üç Olgunun Ön Sonuçları
 • Ahmet Serkan İlgün
 • Kadir Çağdaş Kazıkdaş
J Acad Res Med 2020; 10: 129-132 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2952
İnfraklaviküler Bloğa İlave Edilen Pregabalin Distal Radius Cerrahisinde Etkili midir?
 • Mustafa Çağlar Kır
 • Volkan Özen
 • Mehmet Mutlu
 • Haluk Çabuk
 • Gülay Kır
J Acad Res Med 2022; 12: 150-154 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.50251
Peyronie Hastalığında Cerrahi Tedavi: Tek Merkez Deneyimi
 • Mehmet Eflatun Deniz
 • Umut Ünal
J Acad Res Med 2021; 11: 164-168 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3721
Koronavirüs Hastalığı-2019 Pandemi Hastanesinin Nöroşirürji Kliniğinde 3 Ay Boyunca Yapılan Ameliyatlar ve Koronavirüs Hastalığı-2019 Bulaşı Açısından Etkileri
 • Mert Şahinoğlu
 • Derya Karaoğlu Gündoğdu
 • Murat Ertaş
 • Fırat Yıldız
 • Ender Köktekir
 • Hakan Karabağlı
J Acad Res Med 2021; 11: 192-198 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.47966
Nadir Faktör Eksiklikleri: Retrospektif, Tek Merkezli Kohort Çalışma
 • Nilgün Eroğlu
 • Erol Erduran
 • Ayşenur Bahadır
 • Haluk Saruhan
J Acad Res Med 2020; 10: 232-236 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3662

Derleme

Serebral Palsi’ye Genel Bakış ve Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemleri
 • Ahmet Aybar
 • Atilla Sancar Parmaksızoğlu
J Acad Res Med 2012; 2: 38-42 DOI: 10.5152/jarem.2012.12
Karotis Endarterektomi Cerrahisinde Genel Anestezi Yönetimi
 • Kerem Erkalp
 • Funda Gümüş
 • Ayşin Alagöl
J Acad Res Med 2014; 4: 41-44 DOI: 10.5152/jarem.2014.270
Serebral Paralizide Üst Ekstremite Cerrahisi
 • Türker Özkan
 • Serdar Tunçer
J Acad Res Med 2012; 2: 43-54 DOI: 10.5152/jarem.2012.13
Böbrek Hücreli Karsinom Hastalarında İnferior Vena Kava Tümör Trombüsünün Cerrahi Tedavisi
 • Nihan Kayalar
 • Berk Özkaynak
 • Funda Gümüş
 • Hüseyin Kuplay
 • Barış Nuhoğlu
 • Vedat Erentuğ
J Acad Res Med 2013; 3: 47-52 DOI: 10.5152/jarem.2013.14
Erektil Disfonksiyonun Mevcut Cerrahi Tedavisi
 • Memduh Aydın
 • Aydın İsmet Hazar
J Acad Res Med 2011; 1: 61-64 DOI: 10.5152/jarem.2011.17
Retrograd İntrarenal Cerrahi
 • Oğuz Özden Cebeci
 • Tayyar Alp Özkan
 • Ramazan Kocaarslan
J Acad Res Med 2015; 5: 85-88 DOI: 10.5152/jarem.2015.611

Olgu Sunumu

Sitoredüktif Cerrahi Sonrası Gelişen Enteroatmosferik Fistülün Yöntemi
 • Suat Can Ulukent
 • Baki Erdem
 • Niyazi Alper Seyhan
 • Emel Canaz
 • Nuri Alper Şahbaz
 • Özgür Akbayır
J Acad Res Med 2016; 6: 122-125 DOI: 10.5152/jarem.2016.929
Düşük Kalp Debisi Sendromuna Sekonder Akut Abdominal Aort Trombozu
 • Nihan Kayalar
 • Berk Özkaynak
 • Funda Gümüş
 • Bülent Mert
 • Hüseyin Kuplay
 • Adil Polat
 • Fatma Tuğba İlal Mert
 • Vedat Erentuğ
J Acad Res Med 2012; 2: 124-126 DOI: 10.5152/jarem.2012.30
Memenin Dev Juvenil Fibroadenomu: İki Olguda Klinik Manifestasyon
 • Mehmet Tolga Kafadar
 • Mehmet Ali Kırşan
 • Suat Çal
 • Mehmet Hanifi Okur
 • Sadullah Girgin
J Acad Res Med 2020; 10: 303-305 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3729

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form