Orijinal Araştırma

İmmünsüprese Hastalarda İnvaziv Fungal Enfeksiyon Gelişimindeki Risk Faktörlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Onur Özalp
 • Ayşegül Yeşilkaya
 • Mehtap Akçil Ok
 • Ayşe Hande Arslan
J Acad Res Med 2022; 12: 21-27 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.89421
COVİD-19 Enfeksiyonu Geçirmiş Bireylerde Vücut Kompozisyonu ile Dinamik ve Statik Dengenin İncelenmesi
 • Furkan Bodur
 • Deniz Şenol
 • Demet Şencan
 • Cenk Murat Özer
J Acad Res Med 2023; 13: 23-29 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2023.69772
Ateşli Yenidoğan Bebeklerde Ciddi Bakteriyel Enfeksiyon Riskini Tanımlamada Kullanılan Yönetim Modellerinin Yeni Geliştirilmiş Bir Ölçek ile Karşılaştırılması
 • Ali Bülbül
 • Lida Bülbül
 • Umut Zübarioğlu
 • Seda Ocak
 • Sinan Uslu
J Acad Res Med 2020; 10: 70-74 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2577
Steril Paket İçinden Kıl Çıkması Sterilizasyonu Bozar Mı? Kontrollü Deneysel Çalışma
 • Nurgül Arpag
 • Süheyla Yazıcıoğlu
 • Ayşenur Curabeyoğlu
 • Hamdiye Banu Katran
 • Sevgi Gür
 • Anıl Demiröz
 • Fatma Altınkılıç
J Acad Res Med 2021; 11: 75-80 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3853

Özgün Araştırma

Bir Yanık Merkezindeki Çocuk Hastalarda Gelişen Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Değerlendirilmesi
 • Zeynep Gökçe Gayretli Aydın
 • Nihal Özden Eyüpoğlu
 • Esra Özkaya
 • Elif Bahat Özdoğan
 • Murat Livaoğlu
 • Serdar Türkyılmaz
J Acad Res Med 2019; 9: 50-54 DOI: 10.5152/jarem.2019.2727
Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Olan 0-12 Yaş arası Çocuk Hastalarda Yanık Yara Enfeksiyonunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Ahmet Cemal Aygıt
 • Özgür Pilanci
 • Ebru Şen Mercan
J Acad Res Med 2012; 2: 55-58 DOI: 10.5152/jarem.2012.14
Prokalsitonin Rehberliğinde Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Antibiyotik Tedavisi
 • Merih Kalamanoğlu Balcı
 • Baran Balcan
 • Şehnaz Olgun Yıldızeli
 • Berrin Ceyhan
J Acad Res Med 2018; 8: 72-78 DOI: 10.5152/jarem.2018.1692
Toplum Kaynaklı Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Olarak Saptanan Escherichia coli İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
 • Ramazan Gözüküçük
 • Basri Çakıroğlu
 • Yunus Nas
J Acad Res Med 2012; 2: 101-103 DOI: 10.5152/jarem.2012.24
Çocuklarda Üst ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Antibiyotik Direnci
 • Esma Akkoyun Bilgi
 • Nevriye Gönüllü
 • Ömer Küçükbasmacı
 • Serdar Altınkum
 • Müzeyyen Mamal Torun
 • Nuri Kiraz
J Acad Res Med 2013; 3: 103-107 DOI: 10.5152/jarem.2013.1590
Penil Protezin Çıkarılmasına Yol Açan Enfeksiyonlarda Çeşitli Komorbiditelerin Rolü
 • Binhan Kağan Aktaş
 • Süleyman Bulut
 • Güven Erbay
 • Mehmet Karabakan
 • Cevdet Serkan Gökkaya
 • Ali Memiş
J Acad Res Med 2014; 4: 108-110 DOI: 10.5152/jarem.2014.543
Türk Toplumundaki Kronik Bakteriyel Prostatitin Etiyolojisi
 • Ersan Arda
 • Basri Çakıroğlu
 • Mehmet Gürkan Arıkan
 • Ramazan Gözüküçük
J Acad Res Med 2018; 8: 153-156 DOI: 10.5152/jarem.2018.2000

Olgu Sunumu

Çocukta Sitomegalovirüs İlişkili Protein Kaybettiren Gastropati (Menetrier Hastalığı)
 • Nafiye Urgancı
 • Seda Geylani Güleç
 • Önder Kılıçaslan
 • Tülay Başak
J Acad Res Med 2016; 6: 56-58 DOI: 10.5152/jarem.2015.752
İnsan Parvovirus B19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Akut Miyelomonositik Lösemi Olgusu: Parvovirus B19- Lösemi İlişkisinde Yeni Gelişmelerin Değerlendirilmesi
 • Öner Özdemir
 • Ali Furkan Çetin
 • Çetin Timur
 • Behzat Özkan
J Acad Res Med 2013; 3: 119-122 DOI: 10.5152/jarem.2013.273
Nokardiaya Bağlı Beyin Absesi ile Komplike Olan Wegener Granülomatozu Olgusu
 • Sevgi Şahin
 • Baran Balcan
 • Şafak Kızıltaş
 • Mehtap Aydın
J Acad Res Med 2016; 6: 126-128 DOI: 10.5152/jarem.2016.954
Parvovirüs B19 Enfeksiyonunun Tetiklediği Hemolitik Kriz ile Tanı Konulan Herediter Sferositozlu İki Kardeş
 • Meltem Erol
 • Özlem Bostan Gayret
 • Özgül Yiğit
 • Mahir Tıraş
 • Sultan Bent
J Acad Res Med 2016; 6: 194-195 DOI: 10.5152/jarem.2016.800

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form