Özgün Araştırma

Erektil Disfonksiyonlu Hastaların Serum Magnezyum Değerinin Sağlıklı Akranları ile Karşılaştırılması
 • Erdal Benli
 • Abdullah Çırakoğlu
 • Sema Nur Ayyıldız
J Acad Res Med 2018; 8: 25-29 DOI: 10.5152/jarem.2018.1462
Erektil Disfonksiyon ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki
 • Mehmet Karabakan
 • Aliseydi Bozkurt
J Acad Res Med 2019; 9: 27-31 DOI: 10.5152/jarem.2019.2138
Prostat Biyopsisi Sonrası Görülen Erektil Disfonksiyon ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Aydın İsmet Hazar
 • Nusret Can Çilesiz
J Acad Res Med 2018; 8: 167-170 DOI: 10.5152/jarem.2018.2066

Derleme

Erektil Disfonksiyonun Mevcut Cerrahi Tedavisi
 • Memduh Aydın
 • Aydın İsmet Hazar
J Acad Res Med 2011; 1: 61-64 DOI: 10.5152/jarem.2011.17
Radikal Prostatektomi Sonrası Erektil Disfonksiyon: Yaklaşım ve Penil Rehabilitasyonda Tedavi Modaliteleri
 • Memduh Aydın
 • Arif Özkan
J Acad Res Med 2012; 2: 89-95 DOI: 10.5152/jarem.2012.22

Orijinal Araştırma

Peyronie Hastalığında Cerrahi Tedavi: Tek Merkez Deneyimi
 • Mehmet Eflatun Deniz
 • Umut Ünal
J Acad Res Med 2021; 11: 164-168 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3721
Stereotaktik Radyoterapi Sonrası Radyasyona Bağlı Erektil Disfonksiyon ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Selvi Tabak Dinçer
 • Emre Uysal
J Acad Res Med 2021; 11: 254-261 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.21939

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form