Olgu Sunumu

Nöroblastom Tanılı Hastada Kateter İlişkili Bacillus Cereus Bakteriyemisi
 • Fatma Köksal Çakırlar
 • Nevriye Gönüllü
 • Şule Çelik
 • Zafer Habip
 • Gülen Tüysüz
 • Nuri Kiraz
J Acad Res Med 2015; 5: 75-77 DOI: 10.5152/jarem.2015.612
İyatrojenik Bir İntravezikal Yabancı Cisim, Foley Sonda Parçası: Olgu Sunumu
 • Aliseydi Bozkurt
 • Mehmet Karabakan
 • Muzaffer Oğuz Keleş
 • Savaş Gündoğan
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2014; 4: 79-81 DOI: 10.5152/jarem.2014.475
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada Kateter İlişkili Candida parapsilosis Sepsisi: Olgu Sunumu
 • Nevriye Gönüllü
 • Fatma Köksal Çakırlar
 • Zafer Habip
 • Yalım Dikmen
 • Seval Ürkmez
 • Nuri Kiraz
J Acad Res Med 2014; 4: 82-84 DOI: 10.5152/jarem.2014.507
Üretra Darlığı Olan Bir Hastada Saptanan Mesane İçi Yabancı Cisim: Olgu Sunumu
 • Onur Fikri
 • Arif Özkan
 • Osman Fatih Kurtuluş
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Aydın İsmet Hazar
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2012; 2: 82-84 DOI: 10.5152/jarem.2012.20
Kadın Hastada Sonda Balonu Kalıntısına Sekonder Gelişen Mesane Taşı
 • Mustafa Zafer Temiz
 • Murat Dinçer
 • Engin Kandıralı
J Acad Res Med 2015; 5: 131-133 DOI: 10.5152/jarem.2015.676

Özgün Araştırma

Üretra Darlıklarında Üriner Kateterizasyon Kime? Ne Kadar Süre?
 • Mustafa Ozan Horsanalı
 • Uğur Balcı
 • Kutan Özer
 • Sacit Nuri Görgel
 • Alper Cihat Erdal
J Acad Res Med 2015; 5: 121-124 DOI: 10.5152/jarem.2015.794

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form