Orijinal Araştırma

Prematür Telarş ve Santral Puberte Prekoks Ayırıcı Tanısında Klinik, Laboratuvar ve Radyolojik Bulguların Değerlendirilmesi
 • Havva Nur Peltek Kendirci
 • İlknur Kaba
J Acad Res Med 2022; 12: 10-14 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.63825
Nonpalpabl Meme Lezyonlarında Meme İşaretleme Teli ve Radyoaktif Madde ile Lezyon Lokalizasyonu Yöntemlerinin Karşılaştırılması
 • Ceylan Çolak
 • Fatma Çelik Yabul
 • Selin Kapan
 • Aysel Koyuncu
 • Ercan İnci
J Acad Res Med 2020; 10: 88-93 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3091
İnvaziv Lobüler Meme Kanserinde Florodeoksiglukoz-Pozitron Emisyon Tomografisi Geç Görüntülemenin Tanıya Katkısı ve Histopatoloji ile Korelasyon
 • Fikri Okan Falay
 • Hülya Seymen
J Acad Res Med 2020; 10: 143-148 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3145
Meme Kanserli Hastalarda Aksiller Evrelemede Preoperatif Ultrasonografi ve Ultrasonografi Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi
 • Emine Yıldırım
 • Zekeriya Pelen
 • Murat Keğin
 • Neşe Uçar
 • Yasemin Kayadibi
 • Özgecan Gündoğar
J Acad Res Med 2021; 11: 269-276 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.73745

Olgu Sunumu

Nadir Görülen Bir Parotis Kitlesi: Meme Karsinomu Metastazı
 • Çiğdem Tepe Karaca
 • Çiğdem Kalaycık Ertugay
 • Şaban Çelebi
 • Ömer N. Develioğlu
J Acad Res Med 2013; 3: 36-37 DOI: 10.5152/jarem.2013.05
Supraklaviküler Tüberküloz Lenfadenopatisi ile Eş Zamanlı Olarak Aksillada Metastatik Lenfadenopati Saptanan Primer Meme Karsinomu
 • Özgür Sarıca
 • Fatih Ağalar
 • Kezban Berberoğlu
J Acad Res Med 2018; 8: 46-49 DOI: 10.5152/jarem.2018.1200
Aksesuar Meme Dokusunda Granüler Hücreli Tümörün Mamografi, Ultrasonografi ve Sonoelastografi Bulguları
 • Ebru Yılmaz
 • Ayhan Yılmaz
 • Esmehan Pehlivan
 • Berrin Erok
 • Sebahat Nacar Doğan
 • Hülya Kurt Yıldız
 • Ali Önder Atça
J Acad Res Med 2017; 7: 149-151 DOI: 10.5152/jarem.2017.977
Memenin Dev Juvenil Fibroadenomu: İki Olguda Klinik Manifestasyon
 • Mehmet Tolga Kafadar
 • Mehmet Ali Kırşan
 • Suat Çal
 • Mehmet Hanifi Okur
 • Sadullah Girgin
J Acad Res Med 2020; 10: 303-305 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3729

Özgün Araştırma

Total Tiroidektomi Yapılan Hastalarda, A. Thyroidea İnferior’un Trunkal Bağlanıp Bağlanmamasının ve N. Laryngeus İnferior’un Diseke Edilip Edilmemesinin Postoperatif Erken Dönem Kan Kalsiyumuna Etkisi
 • Yunus Topal
 • Mehmet Lari Gedik
 • İbrahim Karagöz
 • Doğan Gönüllü
 • Soykan Arıkan
 • Vahit Tunalı
 • Ferda Nihat Köksoy
J Acad Res Med 2014; 4: 69-73 DOI: 10.5152/jarem.2014.499
Solid Meme Lezyonlarının Karakterizasyonunda Ultrason Elastografinin Tanısal Değeri
 • Mehmet Fatih Türker
 • Sermin Tok Umay
 • Tamer Akça
 • Tuba Karabacak
 • Kaan Esen
 • Yüksel Balcı
 • Feramuz Demir Apaydın
J Acad Res Med 2017; 7: 74-81 DOI: 10.5152/jarem.2017.1246
Evde Sağlık Hizmeti Kapsamındaki Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ve Tıbbi Durumları
 • Muhammed Mustafa Uzan
 • Memet Taşkın Eğici
 • Dilek Toprak
J Acad Res Med 2017; 7: 117-121 DOI: 10.5152/jarem.2017.1286

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form