Derleme

Kemik Metastazlı Ürolojik Olgularda Zoledronik Asit Tedavisi
 • Muammer Aydın
 • Zafer Tandoğdu
 • Arif Özkan
J Acad Res Med 2013; 3: 5-7 DOI: 10.5152/jarem.2013.06

Olgu Sunumu

Nadir Bir Olgu: Mesane Kanserinin Gluteal Kas Metastazı
 • Yiğit Akın
 • Zülfü Birkan
 • Işıl Başara
 • Aliseydi Bozkurt
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2012; 2: 27-28 DOI: 10.5152/jarem.2012.09
Nadir Görülen Bir Parotis Kitlesi: Meme Karsinomu Metastazı
 • Çiğdem Tepe Karaca
 • Çiğdem Kalaycık Ertugay
 • Şaban Çelebi
 • Ömer N. Develioğlu
J Acad Res Med 2013; 3: 36-37 DOI: 10.5152/jarem.2013.05
Folliküler Tiroit Karsinomunun Skalp ve Üst Ekstremitede Kitlesel Cilt Metastazları
 • Sibel Yıldırım
 • Zahide Çiler Büyükatalay
 • Gürsel Dursun
J Acad Res Med 2019; 9: 55-57 DOI: 10.5152/jarem.2019.2052
Tiroide Metastaz Yapmış Böbrek Hücreli Kanser
 • Murat Dinçer
 • Selvi Dinçer
 • Aliseydi Bozkurt
 • Engin Kandıralı
 • Atilla Semerciöz
J Acad Res Med 2015; 5: 78-79 DOI: 10.5152/jarem.2015.636
Üreterde Plazmasitoid Varyant Ürotelyal Karsinom
 • Süleyman Bulut
 • Binhan Kağan Aktaş
 • Cevdet Serkan Gökkaya
 • Ayşe Çiftçi
 • Cüneyt Özden
J Acad Res Med 2018; 8: 112-115 DOI: 10.5152/jarem.2018.1470
Retinoblastomun Orbital Kitle Olarak Nadir Presentasyonu: Bir Olgu Sunumu
 • Kenan Kıbıcı
 • Berrin Erok
 • Onat Akın
J Acad Res Med 2020; 10: 298-302 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3630

Editöre Mektup

Görüntüleme Bulguları ile Çoklu Sistem Mesane Kanseri Metastaztazı
 • Sermin Tok
 • Naime Altınkaya
 • Gül Nihal Nursal
J Acad Res Med 2016; 6: 65-66 DOI: 10.5152/jarem.2015.893

Özgün Araştırma

Metastatik Mide Karsinomlu Hastalarda Periton Metastazı Varlığının Prognostik Etkisi
 • Nebi Serkan Demirci
J Acad Res Med 2018; 8: 83-90 DOI: 10.5152/jarem.2017.1763
Sekonder Böbrek Tümörü Sıklığı, Böbreğe Metastatik Malignitede Cerrahi Tedavi: Klinik ve Patolojik Özellikler
 • Kadir Demir
 • Akif Türk
 • Ahmet Selimoğlu
 • Hasan Aslan
 • Osman Çelik
 • Alper Kafkaslı
J Acad Res Med 2014; 4: 111-114 DOI: 10.5152/jarem.2014.559
Nadir Görülen Bir Patoloji "İntramedüller Spinal Metastaz"; Tek Bir Sağlık Merkezinde Beş Hastalık Klinik Bir Seri
 • Yener Akyuva
 • Neşe Karadağ
 • Çağatay Önal
J Acad Res Med 2018; 8: 138-146 DOI: 10.5152/jarem.2018.1951
Larenks Kanserinin Lokal Özellikleri ile Boyun Metastazlarının İlişkisi
 • Yusuf Aydın
 • Ceki Paltura
 • Fatih Tetik
 • Elife Kımıloğlu
 • Mehmet Külekçi
J Acad Res Med 2018; 8: 191-197 DOI: 10.5152/jarem.2018.2304

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form