Özgün Araştırma

Periferik Vestibüler Hastalıklarda o-VEMP ve v-HIT Test Sonuçlarının Kalorik Test Sonuçları İle Karşılaştırılması
  • Ali Özdek
  • Kemal Keseroğlu
  • Serap Er
  • Selim Ünsal
  • Mehmet Gündüz
J Acad Res Med 2017; 7: 26-31 DOI: 10.5152/jarem.2017.1219

Derleme

Serebral Paralizide Üst Ekstremite Cerrahisi
  • Türker Özkan
  • Serdar Tunçer
J Acad Res Med 2012; 2: 43-54 DOI: 10.5152/jarem.2012.13

Orijinal Araştırma

Üçüncü Kraniyal Sinir Paralizisine Bağlı Ptozis Cerrahisinde Frontal Askı ve Levator Rezeksiyonu
  • Fatma Savur
  • Merve Uran
J Acad Res Med 2023; 13: 138-144 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2023.99267

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form