Özgün Araştırma

Bingöl İlinde Çocuk Yaş Gruplarında Hepatit A Seroprevalansı
 • İlyas Duran
 • Selçuk Nazik
J Acad Res Med 2018; 8: 15-8 DOI: 10.5152/Jarem.2018.1348
Pediatrik Olgularda Az Görenlere Yardım Cihazlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Osman Bulut Ocak
 • Ferah Özçelik
 • Aslı İnal
 • Serap Yurttaşer Ocak
 • Funda Ebru Önmez
 • Birsen Gökyiğit
J Acad Res Med 2018; 8: 43-45 DOI: 10.5152/jarem.2018.1575
Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Olan 0-12 Yaş arası Çocuk Hastalarda Yanık Yara Enfeksiyonunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Ahmet Cemal Aygıt
 • Özgür Pilanci
 • Ebru Şen Mercan
J Acad Res Med 2012; 2: 55-58 DOI: 10.5152/jarem.2012.14
On Yaş Altı ve Üstü Pediatrik Taş Hastalarında Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarının Karşılaştırılması
 • Hüseyin Çelik
 • Caner Ediz
 • Ahmet Çamtosun
 • Ramazan Altıntaş
 • Serhan Çimen
 • İbrahim Topçu
 • Cemal Taşdemir
J Acad Res Med 2016; 6: 152-155 DOI: 10.5152/jarem.2016.1069

Olgu Sunumu

Aşırı Doz Siklopentolat Oftalmik Solüsyon Uygulamasına Bağlı Pediyatrik İntoksikasyon Olgusu
 • Canan Ünlü
 • Betül Şen
 • Sibel Devrim
 • İbrahim Öztürk
 • Esin Öner
 • Yağmur Üstün
 • Melek Güra Çelik
J Acad Res Med 2017; 7: 92-94 DOI: 10.5152/jarem.2016.1011
Akut İnfantil Hemorajik Ödem Kliniğinin Seyri: İki Olgu Sunumu
 • Önder Kılıçaslan
 • Refika Yıldız
 • Muhammet Mesut Nezir Engin
 • Nursel Büyük
 • Ramazan Cahit Temizkan
 • Emin Özlü
 • Kenan Kocabay
J Acad Res Med 2019; 9: 111-114 DOI: 10.5152/jarem.2019.2074

Orijinal Araştırma

Okul Öncesi Dönem Çocukları 2 Cm Altı Renal Pelvis ve Alt Pol Taşlarında ESWL ve RIRS Sonuçlarının Karşılaştırılması
 • Mehmet Eflatun Deniz
 • Ali Çift
J Acad Res Med 2021; 11: 169-173 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.09719
Hastanede Yatan Akut Gastroenteritli Çocuklarda Enteropatojenlerin Karşılaştırması
 • Merve Arslan
 • Melike Mercan Başpınar
 • Seda Geylani Güleç
 • Okcan Basat
J Acad Res Med 2021; 11: 211-218 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.73792
Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatörle İlişkili Pnömoninin Risk Faktörleri ve Klinik-radyolojik Değerlendirmesi
 • Gürkan Atay
 • Emine Çalışkan
 • Nezahat Gürler
 • Demet Demirkol
 • Ayper Somer
J Acad Res Med 2021; 11: 262-268 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.22931

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form