Özgün Araştırma

Epstein Kriterlerine Uygun Hastaların Radikal Retropubik Prostatektomi Sonrası Onkolojik Sonuçları
 • Cüneyt Özden
 • Binhan Kağan Aktaş
 • Mehmet Murat Baykam
 • Süleyman Bulut
 • Güven Erbay
 • Süleyman Tağcı
 • Cevdet Serkan Gökkaya
 • Ali Memiş
J Acad Res Med 2015; 5: 6-9 DOI: 10.5152/jarem.2015.626
Benign Prostat Hiperplazisinin Tedavisinde Transüretral Elektrovaporizasyonun Etkinliği: 3. Yıl Sonuçlarımız
 • Aydın İsmet Hazar
 • M. B. Can Balcı
 • Memduh Aydın
 • Onur Fikri
 • Arif Özkan
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2011; 1: 12-14 DOI: 10.5152/jarem.2011.04
Radikal Sistoprostatektomi Yapılan Hastalarda Rastlantısal Prostat Kanseri Sıklığı ve Özellikleri
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Özkan Onuk
 • Aydın İsmet Hazar
 • Arif Özkan
 • Nusret Can Çilesiz
 • Burak Arslan
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2016; 6: 15-18 DOI: 10.5152/jarem.2016.802
Robotik Radikal Prostatektomi Sonrası Kontinansı Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Analizi
 • Buğra Doğukan Törer
 • Mithat Ekşi
 • Taner Kargı
 • Doğukan Sökmen
 • Abdulmuttalip Şimşek
 • İsmail Evren
 • Selçuk Şahin
 • Volkan Tuğcu
J Acad Res Med 2017; 7: 21-25 DOI: 10.5152/jarem.2017.1178
Cerrahi Stresin Serum Prostat Spesifik Antijen Düzeyine Etkisi
 • Mehmet Karabakan
 • Binhan Kağan Aktaş
 • Süleyman Bulut
 • Cevdet Serkan Gökkaya
 • Cüneyt Özden
 • Mehmet Murat Baykam
 • Ali Memiş
J Acad Res Med 2015; 5: 22-24 DOI: 10.5152/jarem.2014.533
Ejakülasyon Sıklığının Serum Prostat Spesifik Antijen Düzeyine Etkisi
 • Mehmet Karabakan
 • Serkan Akdemir
 • Alp Özgür Akdemir
 • Çetin Volkan Öztekin
 • Özer Güzel
 • Cevdet Serkan Gökkaya
 • Mesut Çetinkaya
J Acad Res Med 2015; 5: 56-59 DOI: 10.5152/jarem.2015.685
Benign Prostat Hiperplazisi’nin Yeni Minimal İnvaziv Tedavi Seçeneği: Prostat İçerisine UroLift® Uygulaması, Erken Dönem Sonuçları ile Türkiye’den ilk Vaka Serisi
 • Yiğit Akın
 • Aliseydi Bozkurt
 • Muzaffer Oğuz Keleş
 • Hakan Gülmez
 • Murat Şahin
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2013; 3: 74-78 DOI: 10.5152/jarem.2013.19
Erkeklerde Alt Üriner Sistem Semptomları ile C-reaktif Protein Arasında İlişki Var mı? Kesitsel Bir Çalışma
J Acad Res Med 2016; 6: 105-109 DOI: 10.5152/jarem.2016.1007
Benign Prostat Büyümesi Olan Hastalarda İnfravezikal Obstrüksiyon En İyi Göstergesi Nedir?
 • Basri Çakıroğlu
 • Orhun Sinanoğlu
 • A. İsmet Hazar
 • M. B. Can Balcı
 • Barış Nuhoğlu
 • S. Hilmi Aksoy
J Acad Res Med 2012; 2: 109-112 DOI: 10.5152/jarem.2012.26
Prostat Adenokarsinomunda Caveolin-1 ve PSA'nın Karşılaştırılması
 • Özkan Onuk
 • Barış Nuhoğlu
 • Arif Özkan
 • Tuncay Taş
 • Nusret Can Çilesiz
 • Aydın İsmet Hazar
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
J Acad Res Med 2019; 9: 121-124 DOI: 10.5152/jarem.2019.2300
Türk Toplumundaki Kronik Bakteriyel Prostatitin Etiyolojisi
 • Ersan Arda
 • Basri Çakıroğlu
 • Mehmet Gürkan Arıkan
 • Ramazan Gözüküçük
J Acad Res Med 2018; 8: 153-156 DOI: 10.5152/jarem.2018.2000
Prostat Biyopsisi Sonrası Görülen Erektil Disfonksiyon ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Aydın İsmet Hazar
 • Nusret Can Çilesiz
J Acad Res Med 2018; 8: 167-170 DOI: 10.5152/jarem.2018.2066

Orijinal Araştırma

Total PSA Değeri 2,5-10 ng/mL Aralığındaki Hastaların İdrar Sarkozin Değerleri Prostat Biyopsisi Gereksinimini Öngörebilir mi?
 • Onur Fikri
 • Nilhan Nurlu
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Ali Eroğlu
 • Memduh Aydın
 • Arif Kalkanlı
 • Cem Tuğrul Gezmiş
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2022; 12: 42-48 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.74046
Stereotaktik Radyoterapi Sonrası Radyasyona Bağlı Erektil Disfonksiyon ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Selvi Tabak Dinçer
 • Emre Uysal
J Acad Res Med 2021; 11: 254-261 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.21939

Olgu Sunumu

Prostatik Melanozis: Olgu Sunumu
 • Gizem Teoman
 • İsmail Saygın
 • Sevdegül Mungan
J Acad Res Med 2019; 9: 58-60 DOI: 10.5152/jarem.2019.1914

Derleme

Radikal Prostatektomi Sonrası Erektil Disfonksiyon: Yaklaşım ve Penil Rehabilitasyonda Tedavi Modaliteleri
 • Memduh Aydın
 • Arif Özkan
J Acad Res Med 2012; 2: 89-95 DOI: 10.5152/jarem.2012.22
Prostatektomi Sonrası Üriner İnkontinans
 • Aliseydi Bozkurt
 • Yiğit Akın
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2012; 2: 96-100 DOI: 10.5152/jarem.2012.23

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form