Özgün Araştırma

Chlamydia Pneumoniae Seropozitifliği ve İskemik İnme Riski
 • Dilek Bozkurt
 • Fazilet Hız
 • Meral Çınar
 • Ferhan Fettahoğlu Kök
J Acad Res Med 2012; 2: 15-19 DOI: 10.5152/jarem.2012.06
İstanbul Bağcılar Bölgesinde Çocukluk Çağında Obeziteyi Etkileyen Risk Faktörleri ve Obezitenin Sonuçları
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Oğuzhan Zengi
 • Muhammet Çömçe
 • Özlem Bostan Gayret
 • Dilara Fuçucuoğlu
 • Suna Kılınç
J Acad Res Med 2017; 7: 45-50 DOI: 10.5152/jarem.2016.1037
Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kardiyak Risk Faktörleri ile İlgili Önerilere Uyumları
 • Arzu Ayraler
 • Hülya Akan
 • E. Çiğdem Kaspar
 • Selda Handan Karahan Saper
 • İlker Murat Çağlar
 • Hande Oktay Türeli
 • Osman Karakaya
J Acad Res Med 2012; 2: 59-63 DOI: 10.5152/jarem.2012.15
Perinatal ve Süt Çocukluğu Döneminde Alerjik Hastalıklara Eğilim Yarattığı Düşünülen Olası Risk Faktörleri
 • Selma Aktaş
 • Aysu Say
J Acad Res Med 2019; 9: 91-96 DOI: 10.5152/jarem.2019.2173
Primer Monosemptomatik Enürezisin Etiyolojik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Fatih Yanaral
 • Ali Eroğlu
 • Nusret Can Çilesiz
 • Cem Tuğrul Gezmiş
 • Zafer Tandoğdu
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2019; 9: 102-106 DOI: 10.5152/jarem.2019.1997
Tension-Free Vajinal Tape Başarısızlığını Etkileyen Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
 • Ceyhun Cenk
 • Aysu Akça
 • Nadiye Dugan
 • Berna Arslan Çetin
J Acad Res Med 2018; 8: 129-132 DOI: 10.5152/jarem.2018.1899
Prostat Biyopsisi Sonrası Görülen Erektil Disfonksiyon ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Aydın İsmet Hazar
 • Nusret Can Çilesiz
J Acad Res Med 2018; 8: 167-170 DOI: 10.5152/jarem.2018.2066
Prematüre Bebeklerde Retinopati Gelişimine Etki Eden Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Filiz Gül
 • Ali Bülbül
J Acad Res Med 2018; 8: 171-176 DOI: 10.5152/jarem.2018.2084
Larengeal Lökoplazide Klinik Analiz ve Risk Faktörleri
 • Fatih Tetik
 • Meltem Esen Akpınar
 • Eymen Oruç
 • Irmak Uçak
 • Berna Uslu Coşkun
J Acad Res Med 2018; 8: 198-202 DOI: 10.5152/jarem.2018.2318

Orijinal Araştırma

İmmünsüprese Hastalarda İnvaziv Fungal Enfeksiyon Gelişimindeki Risk Faktörlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Onur Özalp
 • Ayşegül Yeşilkaya
 • Mehtap Akçil Ok
 • Ayşe Hande Arslan
J Acad Res Med 2022; 12: 21-27 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.89421
Perkütan Nefrolititomi Sonrası Hastaneye Planlanmamış Tekrar Başvurunun Risk Faktörleri
 • Yavuz Onur Danacıoğlu
 • Deniz Noyan Özlü
 • Fatih Akkaş
 • Mustafa Gürkan Yenice
 • Ali İhsan Taşçı
J Acad Res Med 2021; 11: 69-74 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3915
COVID-19 Kaynaklı Mortalite Oranları ile Sosyodemografik Faktörlerin Karşılaştırması
 • Esra Keleş Peker
 • Güven Bektemur
 • Kürşad Nuri Baydili
 • Melek Aktaş
J Acad Res Med 2020; 10: 246-251 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3790
Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatörle İlişkili Pnömoninin Risk Faktörleri ve Klinik-radyolojik Değerlendirmesi
 • Gürkan Atay
 • Emine Çalışkan
 • Nezahat Gürler
 • Demet Demirkol
 • Ayper Somer
J Acad Res Med 2021; 11: 262-268 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.22931

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form