Orijinal Araştırma

İkiz Gebelikler ve Yardımcı Üreme Teknikleri ile Oluşan İkiz Gebeliklerin Feto-maternal Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Mustafa Doğan Özçil
J Acad Res Med 2021; 11: 17-23 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3773
Spontan Subaraknoid Kanamada Klinik Sonuçlarla İlişkili Faktörler
 • Ömer Özdemir
 • Furkan Diren
 • Osman Boyalı
 • Benan Baysoy
 • Serdar Kabataş
J Acad Res Med 2022; 12: 124-129 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.98704
Üreter Taşlarının Spontan Pasajını Öngörmede Prokalsitonin ve Diğer Enflamasyon Belirteçlerinin Rolü
 • Nusret Can Çilesiz
 • Burak Arslan
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Öykü Arslan
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2021; 11: 179-186 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.69775

Olgu Sunumu

Spontan Karaciğer Hemanjiom Rüptürü
 • Hüseyin Eken
 • Sercan Büyükakıncak
 • Koray Topgül
 • Hamza Çınar
J Acad Res Med 2015; 5: 128-130 DOI: 10.5152/jarem.2015.655

Özgün Araştırma

Konuşmada Akıcılık Sorunu olan Çocuklarda Kontralateral Supresyon Yanıtların Transient Evoked Otoakustik Emisyon Testi ile Değerlendirilmesi
 • Erdoğan Bulut
 • Şule Yılmaz
 • Memduha Taş
 • Mehmet Turgay Türkmen
 • Zahra Polat
J Acad Res Med 2017; 7: 144-148 DOI: 10.5152/jarem.2017.1533

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form