Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Takip Edilen Uzamış Entübasyonlu Hastalarda Orta Kulakta Efüzyon Sıklığının ve Efüzyon Gelişmesinde Rol Oynayan Etkenlerin Değerlendirilmesi
 • Denizhan Dizdar
 • Mehmet Emre Dinç
 • Seçkin Ulusoy
 • Abdullah Dalğıç
 • Mehmet Özgür Avınçsal
 • Cengiz Yumru
 • Murat Topak
J Acad Res Med 2015; 5: 64-67 DOI: 10.5152/jarem.2015.663
Türkiye’de Kişisel Ödeme Yöntemiyle İlaç Harcamaları
 • Güven Bektemür
 • Esra Şafak Yılmaz
 • Ali Arslanoğlu
 • Umut Beylik
 • Gökhan Tolga Adaş
J Acad Res Med 2018; 8: 101-108 DOI: 10.5152/jarem.2018.2267

Orijinal Araştırma

Üreter Taşlarının Spontan Pasajını Öngörmede Prokalsitonin ve Diğer Enflamasyon Belirteçlerinin Rolü
 • Nusret Can Çilesiz
 • Burak Arslan
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Öykü Arslan
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2021; 11: 179-186 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.69775
Primer Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Akut Koroner Sendrom Hastalarında PR Mesafesi Majör İstenmeyen Olayları Öngörmüştür: 3 Yıllık Takip Sonuçları
 • Ahmet Seyda Yılmaz
 • Göksel Çinier
 • Fatih Kahraman
 • Mustafa Çetin
 • Ömer Faruk Çırakoğlu
J Acad Res Med 2021; 11: 241-248 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.82473

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form