Özgün Araştırma

Renal Kolikli Hastalarda Bilgisayarlı Tomografi ile Ultrasonagrafi Bulgularının Karşılaştırılması
 • Basri Çakıroğlu
 • S. Erkan Eyüpoğlu
 • A. İsmet Hazar
 • M.B. Can Balcı
 • Orhun Sinanoğlu
 • Süleyman Hilmi Aksoy
J Acad Res Med 2013; 3: 31-35 DOI: 10.5152/jarem.2013.10
İnfertil Hastalarda Uterusun Değerlendirilmesinde Salin İnfüzyon Sonohisterografisi’nin Yeri
 • Önder Aydın
 • Serkan Kumbasar
 • Süleyman Salman
 • Hale Akın
 • Ayşenur Kumbasar
 • Erman Sever
J Acad Res Med 2015; 5: 102-106 DOI: 10.5152/jarem.2015.721
Hipertansif Metabolik Sendromlu Hastalarda Karotis İntima-Media Kalınlığı ve Proteinüri İlişkisi
 • Yavuz Ayar
 • Hande Atalay
 • Banu Böyük
 • Emel Işıktaş Sayılar
 • Ahmet Bilgehan Şahin
 • Muhammet Rıdvan Gömleksiz
 • Rıza Karaduman
 • Aslan Çelebi
J Acad Res Med 2014; 4: 115-120 DOI: 10.5152/jarem.2014.572

Derleme

Antenatal Hidronefroz
 • Fatih Yanaral
 • Zafer Tandoğdu
J Acad Res Med 2013; 3: 60-65 DOI: 10.5152/jarem.2013.16

Olgu Sunumu

Uzamış Fetal Bradikardi
 • Servet Gençdal
 • Kahraman Ülker
 • Murat Bozkurt
 • Melek Çiçek
 • Yetkin Karasu
 • Duygu Kara Bozkurt
 • Levent Şahin
 • Emre Destegül
 • Gülnur Özakşid
J Acad Res Med 2015; 5: 139-141 DOI: 10.5152/jarem.2015.693
Aksesuar Meme Dokusunda Granüler Hücreli Tümörün Mamografi, Ultrasonografi ve Sonoelastografi Bulguları
 • Ebru Yılmaz
 • Ayhan Yılmaz
 • Esmehan Pehlivan
 • Berrin Erok
 • Sebahat Nacar Doğan
 • Hülya Kurt Yıldız
 • Ali Önder Atça
J Acad Res Med 2017; 7: 149-151 DOI: 10.5152/jarem.2017.977

Orijinal Araştırma

Ultrasonografi ile Saptanabilen Şüpheli Mikrokalsifikasyonların Görünüm Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Yasemin Kayadibi
 • Deniz Esin Tekcan Şanlı
 • Neşe Uçar
 • Emine Yıldırım
 • Ahmet Necati Şanlı
J Acad Res Med 2021; 11: 199-205 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.18291
Meme Kanserli Hastalarda Aksiller Evrelemede Preoperatif Ultrasonografi ve Ultrasonografi Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi
 • Emine Yıldırım
 • Zekeriya Pelen
 • Murat Keğin
 • Neşe Uçar
 • Yasemin Kayadibi
 • Özgecan Gündoğar
J Acad Res Med 2021; 11: 269-276 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.73745

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form