Özgün Araştırma

Yenidoğan Konvülziyonlarının Etyolojisi ve Tedavi Uygulamaları
 • Duygu Besnili Acar
 • Ali Bülbül
 • Sinan Uslu
 • İlkay Özmeral Odabaşı
 • Bülent Güzel
J Acad Res Med 2019; 9: 1-5 DOI: 10.5152/jarem.2019.1883
Alt Üriner Sistem Şikayetleri Olan Kadın Hastalarda Artan Sıklığı ile Akılda Tutulması Gereken Etiyolojik Faktör Olarak Mesane Taşları
 • Mustafa Gürkan Yenice
 • Selçuk Şahin
 • Mithat Ekşi
 • Feyzi Arda Atar
 • Kamil Gökhan Şeker
 • Volkan Tuğcu
J Acad Res Med 2017; 7: 7-10 DOI: 10.5152/jarem.2016.1082
Renal Kolikli Hastalarda Bilgisayarlı Tomografi ile Ultrasonagrafi Bulgularının Karşılaştırılması
 • Basri Çakıroğlu
 • S. Erkan Eyüpoğlu
 • A. İsmet Hazar
 • M.B. Can Balcı
 • Orhun Sinanoğlu
 • Süleyman Hilmi Aksoy
J Acad Res Med 2013; 3: 31-35 DOI: 10.5152/jarem.2013.10
Radius Alt Uç Kırıklarının Volar Kilitli Plak ile Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar ve Cerrahi Öğrenme Eğrisi Arasındaki İlişki
 • Ayhan Kılıç
 • Serdar Kamil Çepni
 • Halil Polat
 • Ümit Çetin
 • Abdülkadir Polat
 • Atilla Sancar Parmaksızoğlu
J Acad Res Med 2011; 1: 38-43 DOI: 10.5152/jarem.2011.12
Dorsal Yaklaşım ile Morton Nöroma Eksizyonunun Klinik Sonuçları
 • Engin Çetin
 • Sezgin Sarban
 • Mehmet Ümit Çetin
J Acad Res Med 2016; 6: 45-48 DOI: 10.5152/jarem.2016.922
Yumurta Alerjisi olan Çocuklarda Kızamık, Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak (KKK) ve Suçiçeği Aşılamaları
 • Öner Özdemir
 • Dilek Ersavaş
J Acad Res Med 2017; 7: 58-62 DOI: 10.5152/jarem.2017.1247
İki Santimetre Üzerindeki Böbrek Taşlarının Tedavisinde Şok Dalga Litotripsinin (SWL) Etkinliği
 • Basri Çakıroğlu
 • A.İsmet Hazar
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Orhun Sinanoğlu
 • Arif Özkan
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2012; 2: 77-81 DOI: 10.5152/jarem.2012.19
İzole Penetran Flank Yaralanmalarına Yaklaşım
 • Doğan Gönüllü
 • M.B.Can Balcı
 • Mehmet Gedik Lari
 • Muzaffer Er
 • Ferda Nihat Köksoy
J Acad Res Med 2013; 3: 100-102 DOI: 10.5152/jarem.2013.388
Endoskopik Retrosigmoid Suboksipital Yaklaşımla Pons-Serebellum Sisterna Anatomisinin İncelenmesi: Kadavra Çalışması
 • Furkan Diren
 • Özcan Gayretli
 • Halil Can
 • İlke Ali Gürses
J Acad Res Med 2019; 9: 140-147 DOI: 10.5152/jarem.2019.2338
On Yaş Altı ve Üstü Pediatrik Taş Hastalarında Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarının Karşılaştırılması
 • Hüseyin Çelik
 • Caner Ediz
 • Ahmet Çamtosun
 • Ramazan Altıntaş
 • Serhan Çimen
 • İbrahim Topçu
 • Cemal Taşdemir
J Acad Res Med 2016; 6: 152-155 DOI: 10.5152/jarem.2016.1069
Gelişimsel Kalça Displazili Çocuklarda Tedavi Yaşının ve Cerrahi Yöntemin Klinik ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
 • Hüseyin Yorgancıgil
 • Ahmet Aslan
 • Demir Demirci
 • Tolga Atay
J Acad Res Med 2016; 6: 177-182 DOI: 10.5152/jarem.2016.1024

Orijinal Araştırma

Romatizmal Hastalığı Olan Çocuklarda COVID-19 Aşılama Pratiği
 • Mehmet Yıldız
 • Fatih Haşlak
 • Aybüke Günalp
 • Amra Adrovic Yıldız
 • Sezgin Şahin
 • Kenan Barut
 • Özgür Kasapçopur
J Acad Res Med 2022; 12: 28-35 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.44127
Rektum Rezeksiyon Sonrası Gelişen Anastomoz Kaçaklarına Bağlı Perianastomotik Poşlara Yaklaşım
 • Okan Demiray
 • Samed Sayar
 • Ahmet Muzaffer Er
 • Aylin Hasanefendioğlu Bayrak
 • Doğan Gönüllü
J Acad Res Med 2021; 11: 102-106 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.32042
Üreter Taşlarının Spontan Pasajını Öngörmede Prokalsitonin ve Diğer Enflamasyon Belirteçlerinin Rolü
 • Nusret Can Çilesiz
 • Burak Arslan
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Öykü Arslan
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2021; 11: 179-186 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.69775
Koronavirüs Hastalığı-2019 Pandemi Hastanesinin Nöroşirürji Kliniğinde 3 Ay Boyunca Yapılan Ameliyatlar ve Koronavirüs Hastalığı-2019 Bulaşı Açısından Etkileri
 • Mert Şahinoğlu
 • Derya Karaoğlu Gündoğdu
 • Murat Ertaş
 • Fırat Yıldız
 • Ender Köktekir
 • Hakan Karabağlı
J Acad Res Med 2021; 11: 192-198 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.47966
Erken Dönemde Tekrarlayan Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi Nedenlerinin Değerlendirilmesi
 • Murat Akaydın
 • Okan Demiray
J Acad Res Med 2021; 11: 219-226 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.18209

Olgu Sunumu

Uyuşturucu Madde Kullanımına Bağlı Akut Böbrek Hasarı: Olgu Serisi
 • Dede Şit
 • Hasan Kayabaşı
 • Ferdi Karagöz
 • Yasemin Aker Karagöz
 • Arif Savaş
J Acad Res Med 2017; 7: 32-35 DOI: 10.5152/jarem.2017.988
Kondromalazi Patella Tedavisinde PRP (Platelet-Rich Plasma) Enjeksiyonunun Etkinliği
 • Volkan Subaşı
J Acad Res Med 2017; 7: 36-38 DOI: 10.5152/jarem.2017.1099
Behçet Hastalığında Mesane Disfonksiyonu
 • Murat Dinçer
 • Ömer Onur Çakır
 • Onur Fikri
 • Engin Kandıralı
J Acad Res Med 2017; 7: 86-88 DOI: 10.5152/jarem.2016.972
Aşırı Doz Siklopentolat Oftalmik Solüsyon Uygulamasına Bağlı Pediyatrik İntoksikasyon Olgusu
 • Canan Ünlü
 • Betül Şen
 • Sibel Devrim
 • İbrahim Öztürk
 • Esin Öner
 • Yağmur Üstün
 • Melek Güra Çelik
J Acad Res Med 2017; 7: 92-94 DOI: 10.5152/jarem.2016.1011
Boyun Bölgesi Yerleşimli Sempatik Sinir Nörofibromu Tedavisi ve Postoperatif Ağrıya Yaklaşım
 • Güven Yıldırım
 • Ömer Hızlı
 • Cengiz Sivrikaya
 • Ahmet Burçin Sarısoy
 • Kürşat Murat Özcan
J Acad Res Med 2020; 10: 100-102 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2527
Kadın Hastada Sonda Balonu Kalıntısına Sekonder Gelişen Mesane Taşı
 • Mustafa Zafer Temiz
 • Murat Dinçer
 • Engin Kandıralı
J Acad Res Med 2015; 5: 131-133 DOI: 10.5152/jarem.2015.676
Genç Kadında Dev Mesane Taşı
 • Özkan Onuk
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Aydın İsmet Hazar
 • Tuncay Taş
 • Arif Özkan
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2014; 4: 132-134 DOI: 10.5152/jarem.2014.590

Derleme

İnfertil Çifte Yaklaşım ve İn Vitro Fertilizasyon’a Doğru Hasta Seçimi
 • Ayşe Ender Yumru
 • Banu Öndeş
J Acad Res Med 2011; 1: 57-60 DOI: 10.5152/jarem.2011.16
Radikal Prostatektomi Sonrası Erektil Disfonksiyon: Yaklaşım ve Penil Rehabilitasyonda Tedavi Modaliteleri
 • Memduh Aydın
 • Arif Özkan
J Acad Res Med 2012; 2: 89-95 DOI: 10.5152/jarem.2012.22
İleus: Günlük Pratikte Radyolojik Yaklaşım
 • Hülya Kurtul Yıldız
 • Elif Evrim Ekin
 • Aylin Hasanefendioğlu Bayrak
 • İsmail Sinan Duman
 • Samed Sayar
 • Gökhan Tolga Adaş
J Acad Res Med 2016; 6: 136-140 DOI: 10.5152/jarem.2016.1087

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form