ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Anahtar Kelime İndex
3D yazıcı 186
analjezi 157
Asimetrik dimetilarginin (ADMA) 147
başarısızlık 129
biyoimpedans analizi 147
boyun metastazı 191
canlı donör 182
cerrahi onarım 177
çocuklar 125
diklofenak 157
displazi 198
diyaliz 147
diz manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 203
enfeksiyon 153
erektil disfonksiyon 167
etiyoloji 153
fistül onarımı 177
Fleksibl sistoskopi 157
flep tamiri 133
Hepatit A 125
hepatit B sıklığı 125
idrar inkontinansı 129
İntramedüller tümör 138
Karaciğer yağlanması 182
kardiyovasküler hastalık 147
konik ışınlı bilgisayarlı tomografinin (KIBT) 186
Kronik bakteriyel prostatit 153
larenjektomi 191
larenks 198
Larenks kanseri 191
lidokainli jel 157
Lökoplazi 198
maksillektomi 186
manyetik rezonans 182
medial menisküs yırtığı 203
menisküs 161
Menisküs 203
mental retarde 125
obturatör 186
ön çapraz bağ 161
periton diyalizi 147
pilonidal sinüs 133
Pilonidal sinüs ve kristalize fenol uygulaması 133
prematüre bebekler 171
Prematüre retinopatisi 171
prostat biopsisi komplikasyonları 167
prostat 153
Risk faktörleri 129
risk faktörleri 171
spinal cord 138
spinal cord metastazı 138
spinal kord cerrahisi 138
spor yaralanması 161
steriolitografi 186
tanı 153
tension-free vajinal tape 129
Transrektal ultrason eşliğinde prostat biopsisi 167
Uzun atlama 161
üremik hastalar 147
Vezikovajinal fistül 177
vokal kord 198
yeni teknik 177
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019