ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Yeni Asferik Monofokal Göz İçi Lensin İmplantasyonun Takiben Klinik Sonuçları
1 Department of Eye Diseases, University of Health Sciences Bakırköy Dr. Sadi Konuk Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2019.2355
Anahtar Kelimeler: Asferik monofokal göz içi lensi, aberasyon oluşturmayan asferik monofokal göz içi lensi, göz içi lensi, monofokal göz içi lensi, katarakt cerrahisi
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, aberasyon oluşturmayan “OPTIFLEX Natural Yellow Hydrophilic Aspheric IOL (Moss Vision Inc Ltd, London, UK)” implante edilen hastalarda arzu edilen refraktif sonuçlara ne ölçüde ulaşıldığını, gözlük kullanımına gereksinim miktarını, kontrast duyarlılıkta veya sferik aberasyonlarda değişiklik olup olmadığını değerlendirmektir. 

 

Yöntemler: Çalışma, kataraktlı hastalarda yapılmış tek merkezli retrospektif bir çalışmadır. 6 aylık takip süresini tamamlayan hastaların kayıtları değerlendirildi. Uzak, orta ve yakın görme keskinliği, refraktif hata (sferik, silindirik ve sferik eşdeğer), kontrast duyarlılık ve yan etki verileri toplandı ve analiz edildi.

 

Bulgular: 48 hastanın 48 gözünü kapsayan çalışmamızda ortalama yaş 66,84±9,72 (43-88 aralığında) ve cinsiyet bakımından kadın-erkek oranı eşitti. Ameliyat öncesi 0,81±0,30 LogMAR olaraksaptanan ortalama düzeltilmemiş uzak görme keskinliği (UDVA); 6.ayda 0,17±0,15 LogMAR olarak bulundu (p<0,001). Ortalama düzeltilmiş uzak görme keskinliği  (CDVA) ise 6 aylık takipte 0,06±0,12 LogMAR a artış gösterdi (p<0,001). Ortalama düzeltilmemiş ara mesafe görme keskinliği (UIVA), ortalama düzeltilmemiş yakın görme keskinliği (UNVA) 6 aylık takiplerde sırasıyla 0,30±0,15 LogMAR ve 0,31±0,16 LogMAR dı. Ortalama refraktif sferik eşdeğer açısından, takip vizitlerde ameliyat öncesi değerlere göre anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05).  Olumsuz olarak bir hastada ciddi olmayan, hafif ve çalışma malzemelerine bağlı olmayan diabetik retinopati gözlendi.

 

Sonuç: Katarakt ameliyatlı hastalarda “OPTIFLEX Natural Yellow Hydrophilic Aspheric IOL” e bağlı hiçbir komplikasyon görülmeksizin, görme kalitesi korunarak görme keskinliği artırılmıştır.

 

 

Cite this article as: Yiğit U, Çavuşoğlu E, Onur İU, Kaya FS. Clinical Outcomes Following Implantation of A New Aspheric Monofocal Intraocular Lens. JAREM 2019; DOI: 10.5152/jarem.2019.2355

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019