Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Çapalı Dikişlerin Tendon Onarımında Konvansiyonel Dikişlere Üstünlüğü Yok: Deneysel Çalışma

1.

Department of Orthopedics and Traumatology, Acıbadem Mehmet Aydınlar University School of Medicine, İstanbul, Turkey

JAREM 1; 1: 0-0
DOI: 10.5152/jarem.2019.2728
Anahtar Kelimeler : Tendon tamiri, çapalı dikiş, kessler
Okunma: 359 İndirilme: 38 Online Yayın Tarihi: 21 Mart 2019

Özet

Amaç: Bu çalışmada 2/0 V-Loc çapalı dikiş ile yapılan ex-vivo domuz aşil tendon onarımını, maksimum çekme dayanımı ve sertlik yönünden 3/0 konvansiyonel monofilament dikişle karşılaştırmayı amaçladık. 

 

 

Yöntemler: On altı domuz aşil tendonu ortadan kesildikten sonra randomize edilerek iki ayrı gruba ayrıldı. Birinci grupta 2/0 V-Loc çapalı dikiş kullanılarak modifiye 4’lü Kessler sütur yöntemi ile düğüm bağlanmaksızın tamir uygulandı. İkinci grupta 3/0 konvansiyonel monofilament polipropilen dikişle yine aynı yöntemle tamir uygulandı ancak farklı olarak dikişleri sabitlemek için düğüm bağlandı. Tüm örnekler mekanik bir test cihazı ile çekme testine tabi tutuldu ve maksimum çekme dayanımları ve sertlikleri ölçüldü. Ayrıca tüm örneklerin yetmezliğe gitme şekilleri not edildi. Gruplar arasındanki farklar Mann-Whitney U testi ile analiz edildi.

 

Bulgular: Grup I’de beş tendon dikiş materyalinin tendondan sıyrılması sonucu, üç örnek dikiş kopması sonucunda yetmezliğe gitti. Grup II’de iki örnek sıyrılma, altı örnek dikiş kopması sonucu yetmezliğe gitti. Grup I de örneklerin ortanca maksimum çekme dayanımı 85,96 N bulunurken, bu değer grup II de 64,29 N olarak bulundu. Örneklerin ortanca sertlik değerleri grup I için 5,67 N/mm ve grup II için 4,53 N/mm olarak bulundu. Her iki değişkene ait değerlerin istatistiki analizi sonucu gruplar arası bir fark olmadığı gözlendi. (p=0,17 ve p=0,56).

 

Sonuç: Bu çalışmada 4’lü Kessler sütur yöntemiyle düğüm bağlanmadan uygulanan 2/0 çapalı tendon dikişiyle, konvansiyonel yöntemle 3/0 monofilament polipropilen kullanılarak uygulanan dikiş arasında biyomekanik yönden fark bulamadık.

 

 

Cite this article as: Gemalmaz HC. A Biomechanical Comparison of Tendon Repair with a Knotless Barbed Suture and a Conventional Monofilament Suture Material: An Ex-Vivo Animal Experiment. JAREM 2019; DOI: 10.5152/jarem.2019.2728

 

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3