ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Lomber Ateşli Silah Yaralanması Sonucu Gelişen İzole Nörojenik Mesane
(JAREM 2013; 3: 41-43)
DOI: 10.5152/jarem.2013.12
Kranial Çökme Kırığı Sonucu Gelişen Düşük Ayak; İki Olgu Sunumu
(JAREM 2013; 3: 112-115)
DOI: 10.5152/jarem.2013.302
Derleme
Kardiyak Yaralanmalar
(JAREM 2014; 4: 45-48)
DOI: 10.5152/jarem.2012.01
İzole Kardiyak Yaralanmalar ve Anestezi Yönetimi
(JAREM 2012; 2: 20-23)
DOI: 10.5152/jarem.2012.07
Özgün Araştırma
Glutaminin Travmatik Oral Mukozal Lezyonların İyileşmesi Üzerine Etkileri: Deneysel Çalışma
(JAREM 2019; 9: 6-13)
DOI: 10.5152/jarem.2019.2008
İzole Penetran Flank Yaralanmalarına Yaklaşım
(JAREM 2013; 3: 100-102)
DOI: 10.5152/jarem.2013.388
Üst Servikal Vertebra Fraktürlerinde HALO Vest Tedavisi
(JAREM ; : -)
DOI: 10.5152/jarem.2019.2223
Torakolomber Kırıklarda Kırık Omurgaya Vida Yerleştirilerek Uygulanan Kısa Segment Posterior Pedikül Vidası Tespiti ile Uzun Segment Tespitin Karşılaştırılması
(JAREM ; : -)
DOI: 10.5152/jarem.2019.2650
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019