ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
Bruselloz Testis Apsesi: Olgu Sunumu
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye  
JAREM 2019; 9: 148-149
DOI: 10.5152/jarem.2019.2205
Anahtar Kelimeler: Bruselloz, testis apsesi, epididimoorşit
Özet

Bruselloz birçok organda bulgulara neden olabilen endemik zoonotik bir hastalıktır. Bruselloz etkeni gram negatif bir kokobasildir. Arap yarımadası, Akdeniz bölgesi, Hindistan, Orta ve Güney Amerika'da endemiktir. Bruselloz artrit, orşit, hepatit, ensefalomiyelit ve endokardite neden olabilir. Bruselloz, genitoüriner bulgulara neden olabilen ve birçok organı tutabilen enfeksiyöz bir hastalıktır. Etkilenen hastaların %5,7'sinde epididimoorşit görülebilir. Epididimoorşit sürecinde bruselloz ile ilişkili testiküler apseler çok nadirdir. Tanı testis ağrısı, şişlik, kızarıklık gibi orşit semptomlarının varlığı, ateş, terleme, serolojik testler ve ultrasonografik bulgular ile konulur. Tedavide medikal tedavi, apse drenajı ve orşiektomi yapılabilir. Çalışmamızda, nadir görülen çoklu testis apseleri bulunan bir vaka sunulmuştur.

 

Cite this article as: Kazaz İO, Arslan A, Karagüzel E. Brucellosis Testicular Abscess: A Case Report. JAREM 2019; 9(3): 148-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019